Редакція

Зовнішні рецензенти

Микола Борисович Євтух, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

Ірина Зварич, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

Микола Савич Корець, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,Україна

Олег Семенович Падалка, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна

Інна Володимирівна Ромащенко, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна

Олег Михайлович Топузов, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

Олександр Тихонович Шпак, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Україна