Історія журналу

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2002

Журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №1328 від 21.12.2015 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №12270-1154 ПР від 05.02.2007р.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.

Періодичність: вихід журналу щомісяця.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Головний редактор:  ПАНТЮК Тетяна Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

“Молодь і ринокˮ  індексується у таких базах даних: Google Scholar;ERIH PLUS; "Index Copernicus" (ICV 2017: 69.05; ICV 2018: 80.20), Polisn Scholarly Bibliography (PBN).

Видання відображається в реферативній базі даних “Україніка науковаˮ (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).

Журнал “Молодь і ринок”  представлено у загальнодержавному довідково-інформаційному веб-ресурсі “Українські наукові журнали”. Здійснюється розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України.

E-mail: vachevsky@meta.ua