Історія журналу

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2002

Журнал “Молодь і ринок” внесений до переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)  у галузі педагогічних наук: 011 – Освітні педагогічні науки, наказ  Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №886 (додаток 4). Спеціальності: 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта, наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №12270-1154 ПР від 05.02.2007р.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)

DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.

Періодичність: вихід журналу щомісяця.

Мова видання: українська, польська, англійська.

 

Головний редактор:  ГАЛІВ Микола Дмитрович, доктор педагогічних наук, доцент Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

“Молодь і ринокˮ  індексується у таких базах даних: Google Scholar;ERIH PLUS; "Index Copernicus" (ICV 2017: 69.05; ICV 2018: 80.20; ICV 2019: 85.80), Polisn Scholarly Bibliography (PBN).

Видання відображається в реферативній базі даних “Україніка науковаˮ (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).

Журнал “Молодь і ринок”  представлено у загальнодержавному довідково-інформаційному веб-ресурсі “Українські наукові журнали”. Здійснюється розсилка примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України.

E-mail: vachevsky@meta.ua