Фінансування журналу

Видавець

Рахунок надсилається авторам, чиї статті отримали позитивну рецензію та рекомендовані до друку.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка