DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.155442

ДОШКІЛЬНЕ МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Зоряна Жигаль

Анотація


У статті висвітлено теоретичний аспект особистісно орієнтованого дошкільного музичного виховання. Проаналізовано підходи зарубіжних вчених-педагогів, зокрема М. Монтессорі, Р. Штайнера, К. Орфа щодо особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання, а також можливості застосування їх у сучасному дошкільному музичному вихованні. Музичне виховання дошкільників розглядається як важливий засіб формування їхньої особистості і всебічного розвитку. Висвітлені принципи та особливості особистісно орієнтованого дошкільного музичного навчання та виховання.

Ключові слова


особистісно орієнтоване дошкільне музичне виховання; зарубіжні музично-педагогічні системи; особистісно орієнтована технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarevskaya, E.V. (2001). Smysly y stratehyya lychnostno-oryentovannoho vospytanyya [Meanings and strategy of personality-oriented education]. Pedagogy. No.1, рр. 56–62. [in Russian].

Buryak, O. I. (2015). Muzychne vykhovannya v systemi ozdorovchoyi roboty z doshkilnykamy [Musical education in the system of health work with preschoolers]. Khmelnytsky, 31р. [in Ukrainian].

Horbenko, S. S. (2007). Istoriya humanizatsiyi muzychnoyi osvity [History of humanization of musical education]. Tutorial. Kamyanets-Podilskiy: PP Zvoleyko D.P. Publ., 348 р. [in Ukrainian].

Zhyhal, Z. (2012). Osobystisno oriyentovanyy pidkhid v protsesi navchannya muzychnoho mystetstva [Personally oriented approach in the process of learning music art ]. Youth and market. Monthly scientific-pedagogical journal,Vol. 9 (92). Drogobych, рр.111–115. [in Ukrainian].

Romanyuk, I. A. (Ed.). (2007). Muzychne vykhovannya u doshkilnomu zakladi [Musical education in a preschool institution]. Collection of methodical materials. Ternopil: Mandrivets, 143 р. [in Ukrainian].

Shepelenko, D. A. (1998). Estetycheskoe razvytye lychnosty y eho rol v humanyzatsyy shkoly [Aesthetic development of the person and his role in the humanization of the school]. Collection of methodical materials. Novocherkassk: NHMA Publ., рр. 105–112. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаревськая Е.В. Смыслы и стратегия личностно-ориентованного воспитания / Е.В. Бондаревськая // Педагогика. №1. К., 2001. – С. 56–62.

Буряк О.І. Музичне виховання в системі оздоровчої роботи з дошкільниками:посібник / О.І. Буряк. Хмельницький, 2015. – 31 с.

Горбенко С.С. Історія гуманізації музичної освіти. Навчальний посібник / С.С. Горбенко – м. Камянець-Подільській: видавець ПП Зволейко Д.П., 2007. – 348 с.

Жигаль З. Особистісно орієнтований підхід в процесі навчання музичного мистецтва / З. Жигаль // Молодь і ринок. Дрогобич: Коло. – №9(92), 2012. – С.111–115

Музичне виховання у дошкільному закладі: Збірник методичних матеріалів / Упор. І.А.Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 143 с.

Шепеленко Д.А. Эстетическое развитие личности и его роль в гуманизации школы / Д.А. Шепеленко // Збірник методичних матеріалів. – Новочеркасск: Изд-во НГМА, 1998. – С. 105–112

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)