Інформація про автора

Блашкова, Олена, Україна

  • № 5(172) (2019) - Статті
    КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
    Анотація  PDF
  • № 8(175) (2019) - Статті
    ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
    Анотація  PDF