Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 11(166) (2018) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ Анотація  PDF
Світлана Ябковська, Оксана Шахрай
 
№ 2(157) (2018) ВІДПОВІДНІСТЬ СТУПЕНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ ВЧИТЕЛЯ РІВНЮ ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Володимир Ткаченко, Дмитро Хаперець
 
№ 12/179 (2019) ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Дар’я Фурт
 
№ 11(166) (2018) ПРОБЛЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація  PDF
Ірина Западинська
 
№ 3(170) (2019) МІЖКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ Анотація  PDF
Оксана Баглай
 
№ 5/184 (2020) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Володимир Піддячий
 
№ 8(175) (2019) АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ У СИСТЕМІ ТВОРЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА Анотація  PDF
Марія Якубовська
 
№ 1(168) (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ Анотація  PDF
Зоряна Височан
 
№ 6(161) (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація  PDF
Лариса Дудікова
 
№ 11(178) (2019) СЛУЖБА GOOGLE CLASSROOM ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ Анотація  PDF
Наталія Пономаренко
 
№ 10(177) (2019) ФОРМУВАННЯ САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація  PDF
Олена Зуб, Юрій Таймасов, Артем Турчинов, Людмила Алфімова
 
№ 3(170) (2019) ОСВІТНІЙ КОУЧИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація  PDF
Галина Кузан, Ніна Гордієнко
 
№ 8(163) (2018) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Марина Агапова
 
№ 1(156) (2018) СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Оксана Усок
 
№ 5/184 (2020) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація  PDF
Тетяна Григоренко
 
№ 8(175) (2019) РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація  PDF
Олексій Шеремета
 
№ 1(168) (2019) ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Лариса Карпова
 
№ 6(161) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Наталія Бахмат
 
№ 11(178) (2019) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Галина Стечак
 
№ 5(172) (2019) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація  PDF
Наталія Гаврилюк
 
№ 10(165) (2018) ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА – ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ Анотація  PDF
Наталія Жидкова
 
№ 4(159) (2018) ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО Анотація  PDF
Андрій Улич
 
№ 9(176) (2019) ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Руслан Любчич
 
№ 3(170) (2019) КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ДРОГОБИЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ Анотація  PDF
Андрій Григорович, Ольга Заяць, Мар’яна Гладкевич
 
№ 5/184 (2020) ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ Анотація  PDF
Борис Cавчук, Віра Ковальчук
 
26 - 50 з 123 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо