Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 4(171) (2019) ІНШОМОВНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ШВЕЦІЇ Анотація  PDF
Інна Фельцан
 
№ 1(156) (2018) РОЗВИТОК ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація  PDF
Камілла Магрламова
 
№ 4(159) (2018) УКРАЇНСЬКА МОВА У ФОКУСІ ПЕРСПЕКТИВ РЕФОРМУВАННЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук
 
№ 1(156) (2018) ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Анотація  PDF
Світлана Кравець
 
№ 4(159) (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Сергій Ящук
 
№ 2(157) (2018) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ У ФРАНКОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація  PDF
Аліна Леснянська-Дощак
 
№ 1(156) (2018) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Анотація  PDF
Надія Ашиток
 
№ 11(166) (2018) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ Анотація  PDF
Світлана Ябковська, Оксана Шахрай
 
№ 8(163) (2018) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ Анотація  PDF
Мирослав Криштанович
 
№ 2(157) (2018) НАУКОВА ОСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ Анотація  PDF
Світлана Бабійчук
 
№ 9(164) (2018) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ Анотація  PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 8(163) (2018) АНАЛІТИКО-УЗАГАЛЬНУВАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПОЛЬЩІ ТА ЛАТВІЇ Анотація  PDF
Наталія Арістова
 
№ 2(157) (2018) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ Анотація  PDF
Оксана Сторонська
 
№ 1/180 (2020) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Наталія Гречаник
 
№ 6(173) (2019) РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991 – 2002 РР.) Анотація  PDF
Уляна Ткаченко
 
№ 2(169) (2019) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Анотація  PDF
Віта Безлюдна
 
№ 8(163) (2018) ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ І БАТЬКІВ УЧНІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Яна Волкова
 
№ 3(158) (2018) ІНШОМОВНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація  PDF
Камілла Магрламова
 
№ 3/182 (2020) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ Анотація  PDF
Наталія Євтушенко
 
№ 5(172) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація  PDF
Віталій Бойчук, Володимир Уманець
 
№ 12(167) (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Наталія Казьміна, Світлана Кірсанова, Галина Фаліна
 
№ 8(163) (2018) ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 2/181 (2020) ПРИТЧІ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І США Анотація
Ірина Зварич
 
№ 3(170) (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ Анотація  PDF
Василь Туташинський
 
№ 4(159) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ З ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС Анотація  PDF
Володимир Мудрян
 
26 - 50 з 169 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо