Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 10 (165) (2018) ВИЩА АГРАРНА ОСВІТА США: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Наталія Тимощук
 
№ 6 (173) (2019) МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОРОСЛИХ У БЕЛЬГІЇ Анотація  PDF
Олена Фучила
 
№ 2 (169) (2019) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ Анотація  PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 3 (158) (2018) АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Анотація  PDF
Оксана Микитюк, Андрій Зачепа
 
№ 4 (171) (2019) ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація  PDF
Лілія Чайка-Петегирич
 
№ 12 (167) (2018) ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДИДАКТИКИ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ Анотація  PDF
Світлана Кушнірук
 
№ 7 (162) (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ В КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Анотація  PDF
Марина Ратко, Владислава Пех
 
№ 1 (156) (2018) НЕЗАЛЕЖНІ УСТАНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Оксана Воробйова
 
№ 3 (170) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ Анотація  PDF
Наталія Кобрин
 
№ 10 (165) (2018) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ВИМОГ І РЕАЛІЙ Анотація  PDF
Галина Кузан
 
№ 1 (168) (2019) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РУМУНІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ Анотація  PDF
Лариса Корольова
 
№ 8 (163) (2018) ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ – КЛАСИКІВ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ Анотація  PDF
Іван Околович
 
№ 3 (158) (2018) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ЗАЛУЧЕННЯМ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ ПЕДАГОГІВ Анотація  PDF
Ігор Гевко, Мирослав Пагута
 
№ 4 (171) (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І НІМЕЧЧИНИ Анотація  PDF
Марія Клепар
 
№ 12 (167) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ BLENDED LEARNING ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” Анотація  PDF
Тетяна Гарбуза
 
№ 7 (162) (2018) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ НА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ Анотація  PDF
Надія Ашиток
 
№ 3 (170) (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ Анотація  PDF
Юлія Матвіїв-Лозинська
 
№ 10 (165) (2018) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ШКОЛА Анотація  PDF
Аліна Теплицька
 
№ 6 (173) (2019) ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ Анотація  PDF
Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Наталія Кравченко, Ганна Чуприна, Олександр Овсянніков
 
№ 1 (168) (2019) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ПРОСТОРУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація  PDF
Оксана Дуржинська
 
№ 8 (163) (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація  PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
№ 2 (157) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ Анотація  PDF
Антон Заболоцький
 
№ 4 (171) (2019) ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХVIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація  PDF
Марія Багрій
 
№ 12 (167) (2018) НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Юлія Сачук
 
№ 7 (162) (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Анотація  PDF
Олександр Мозолев
 
51 - 75 з 116 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо