Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3(170) (2019) ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ ТА ФОРМУВАННЯ ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ Анотація  PDF
Марія Адобовська
 
№ 11(166) (2018) ПРОБЛЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація  PDF
Ірина Западинська
 
№ 6(173) (2019) РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991 – 2002 РР.) Анотація  PDF
Уляна Ткаченко
 
№ 2(169) (2019) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Анотація  PDF
Віта Безлюдна
 
№ 8(163) (2018) ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ І БАТЬКІВ УЧНІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Яна Волкова
 
№ 3(158) (2018) ІНШОМОВНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація  PDF
Камілла Магрламова
 
№ 5(172) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація  PDF
Віталій Бойчук, Володимир Уманець
 
№ 12(167) (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Наталія Казьміна, Світлана Кірсанова, Галина Фаліна
 
№ 8(163) (2018) ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 3(170) (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ Анотація  PDF
Василь Туташинський
 
№ 4(159) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ З ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС Анотація  PDF
Володимир Мудрян
 
№ 12/179 (2019) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГО ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗВО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація
Катерина Трима
 
№ 6(173) (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ Анотація  PDF
Олена Писаревська
 
№ 2(169) (2019) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Ігор Гевко, Олена Невмержицька
 
№ 8(163) (2018) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛ НА ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Анотація  PDF
Магдалина Марушка
 
№ 3(158) (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Станіслав Бурчак, Микола Мигун
 
№ 10(177) (2019) ПРОФІЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НУШ Анотація  PDF
Алла Загородня
 
№ 12(167) (2018) РЕФЛЕКСИВНІ ВМІННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація  PDF
Олена Андрющенко
 
№ 10(165) (2018) ВИЩА АГРАРНА ОСВІТА США: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Наталія Тимощук
 
№ 12/179 (2019) СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Ольга Нагорна
 
№ 6(173) (2019) МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОРОСЛИХ У БЕЛЬГІЇ Анотація  PDF
Олена Фучила
 
№ 2(169) (2019) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ Анотація  PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 3(158) (2018) АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Анотація  PDF
Оксана Микитюк, Андрій Зачепа
 
№ 10(177) (2019) РИТОРИЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ Анотація  PDF
Cвітлана Яців
 
№ 4(171) (2019) ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація  PDF
Лілія Чайка-Петегирич
 
76 - 100 з 144 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо