Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 12(167) (2018) ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДИДАКТИКИ У ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ Анотація  PDF
Світлана Кушнірук
 
№ 7(162) (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ В КІНЦІ XX – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Анотація  PDF
Марина Ратко, Владислава Пех
 
№ 1(156) (2018) НЕЗАЛЕЖНІ УСТАНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Оксана Воробйова
 
№ 8(175) (2019) ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Світлана Стеблюк
 
№ 3(170) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ Анотація  PDF
Наталія Кобрин
 
№ 10(165) (2018) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ВИМОГ І РЕАЛІЙ Анотація  PDF
Галина Кузан
 
№ 12/179 (2019) ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ ПРО ЗАРУБІЖНУ ІНШОМОВНУ ОСВІТУ Анотація  PDF
Ірина Розман, Любов Гарапко
 
№ 1(168) (2019) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РУМУНІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ Анотація  PDF
Лариса Корольова
 
№ 8(163) (2018) ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ – КЛАСИКІВ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ Анотація  PDF
Іван Околович
 
№ 3(158) (2018) ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ЗАЛУЧЕННЯМ КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ ПЕДАГОГІВ Анотація  PDF
Ігор Гевко, Мирослав Пагута
 
№ 10(177) (2019) ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Ірина Садова
 
№ 4(171) (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І НІМЕЧЧИНИ Анотація  PDF
Марія Клепар
 
№ 12(167) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ BLENDED LEARNING ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” Анотація  PDF
Тетяна Гарбуза
 
№ 7(162) (2018) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ НА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ Анотація  PDF
Надія Ашиток
 
№ 8(175) (2019) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВЦІВ У МОНІТОРИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ Анотація  PDF
Лариса Сливка
 
№ 3(170) (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ Анотація  PDF
Юлія Матвіїв-Лозинська
 
№ 10(165) (2018) НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ШКОЛА Анотація  PDF
Аліна Теплицька
 
№ 12/179 (2019) КВІНТЕСЕНЦІЯ СКЛАДОВИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Наталія Гречаник
 
№ 6(173) (2019) ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ Анотація  PDF
Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Наталія Кравченко, Ганна Чуприна, Олександр Овсянніков
 
№ 1(168) (2019) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ПРОСТОРУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація  PDF
Оксана Дуржинська
 
№ 8(163) (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація  PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
№ 2(157) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ Анотація  PDF
Антон Заболоцький
 
№ 10(177) (2019) СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТЕАТРУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ XVII – XVIII СТ. Анотація  PDF
Світлана Гірняк, Світлана Луців
 
№ 4(171) (2019) ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХVIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація  PDF
Марія Багрій
 
№ 12(167) (2018) НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Юлія Сачук
 
101 - 125 з 144 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо