Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 2/181 (2020) ВНЕСОК ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ У ВІДРОДЖЕННЯ ВІТРАЖНОГО МИСТЕЦТВА НА ЛЬВІВЩИНІ Анотація  PDF
Лідія Сліпчишин
 
№ 9(176) (2019) ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У 21 СТОЛІТТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДЕВАЙСІВ Анотація  PDF
Людмила Дибкова
 
№ 3(170) (2019) ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ ТА ФОРМУВАННЯ ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ Анотація  PDF
Марія Адобовська
 
№ 11(166) (2018) ПРОБЛЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація  PDF
Ірина Западинська
 
№ 1/180 (2020) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Наталія Гречаник
 
№ 6(173) (2019) РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991 – 2002 РР.) Анотація  PDF
Уляна Ткаченко
 
№ 2(169) (2019) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Анотація  PDF
Віта Безлюдна
 
№ 8(163) (2018) ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ І БАТЬКІВ УЧНІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Яна Волкова
 
№ 3(158) (2018) ІНШОМОВНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація  PDF
Камілла Магрламова
 
№ 3/182 (2020) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ Анотація  PDF
Наталія Євтушенко
 
№ 5(172) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація  PDF
Віталій Бойчук, Володимир Уманець
 
№ 12(167) (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Наталія Казьміна, Світлана Кірсанова, Галина Фаліна
 
№ 8(163) (2018) ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 2/181 (2020) ПРИТЧІ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І США Анотація
Ірина Зварич
 
№ 3(170) (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ Анотація  PDF
Василь Туташинський
 
№ 4(159) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ З ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС Анотація  PDF
Володимир Мудрян
 
№ 12/179 (2019) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГО ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗВО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація
Катерина Трима
 
№ 6(173) (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ Анотація  PDF
Олена Писаревська
 
№ 2(169) (2019) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Ігор Гевко, Олена Невмержицька
 
№ 8(163) (2018) ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛ НА ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД Анотація  PDF
Магдалина Марушка
 
№ 3(158) (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Станіслав Бурчак, Микола Мигун
 
№ 3/182 (2020) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНИХ ЗВО В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Тетяна Горохівська
 
№ 10(177) (2019) ПРОФІЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ НУШ Анотація  PDF
Алла Загородня
 
№ 12(167) (2018) РЕФЛЕКСИВНІ ВМІННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація  PDF
Олена Андрющенко
 
№ 2/181 (2020) ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ (ДІТИ ЗДОРОВІ ТА З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ) Анотація  PDF
Анатолій Вихрущ
 
126 - 150 з 169 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо