Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1(168) (2019) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ПРОСТОРУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація  PDF
Оксана Дуржинська
 
№ 8(163) (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація  PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
№ 2(157) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ Анотація  PDF
Антон Заболоцький
 
№ 10(177) (2019) СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТЕАТРУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ XVII – XVIII СТ. Анотація  PDF
Світлана Гірняк, Світлана Луців
 
№ 4(171) (2019) ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХVIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація  PDF
Марія Багрій
 
№ 12(167) (2018) НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Юлія Сачук
 
№ 7(162) (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Анотація  PDF
Олександр Мозолев
 
№ 1(156) (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ Анотація  PDF
Ольга Фаст
 
№ 1/180 (2020) ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРШІ КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Ірина Савченко
 
№ 8(175) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація  PDF
Інна Шоробура
 
№ 2(169) (2019) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ Анотація  PDF
Марія Дзіковська
 
№ 6(173) (2019) ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ФОРМУВАННІ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР Анотація  PDF
Ольга Гуменюк, Світлана Цюра, Василь Гуменюк, Оксана Єфремова
 
№ 1(168) (2019) ТЬЮТОР ЯК СУБ’ЄКТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація  PDF
Тетяна Гарбуза
 
№ 8(163) (2018) МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК ТВОРЧО-ОСОБИСТІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТИ Анотація  PDF
Тетяна Білан
 
№ 9(176) (2019) СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ШКІЛ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація  PDF
Магдалина Марушка
 
№ 4(171) (2019) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ США Анотація  PDF
Надія Смолікевич
 
№ 12(167) (2018) ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ ПОЯСНЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ Анотація  PDF
Володимир Сарієнко, Ірина Решетова
 
№ 1/180 (2020) ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ УЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА УЧИТЕЛЯ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ Анотація  PDF
Наталія Туренко, Марина Шах
 
№ 2(169) (2019) РОЗВИТОК ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Галина Резніченко
 
№ 9(164) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ Анотація  PDF
Ольга Гермак
 
№ 5(160) (2018) ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ У КАНАДІ Анотація  PDF
Наталія Мукан, Надія Кобрин
 
№ 11(166) (2018) ПЕРЕДУМОВИ ВВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ШКІЛЬНИЙ КУРРИКУЛУМ У НІМЕЧЧИНІ (ХVІІІ СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Анотація  PDF
Даріуш Скальскі
 
№ 4(159) (2018) МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США Анотація  PDF
Любов Манюк, Наталія Кучумова
 
№ 10(165) (2018) ПРИНЦИП ОБ’ЄКТИВНОСТІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА Анотація
Ірина Зварич
 
№ 12/179 (2019) ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Лариса Дудікова, Аліна Марлова
 
126 - 150 з 152 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо