Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 7(162) (2018) AДAПТAЦIЯ ДIТEЙ ВНУТРIШНЬO ПEРEМIЩEНИХ OСIБ ДO НAВЧAЛЬНOГO ЗAКЛAДУ Анотація
Нaдiя Скoтнa, Микoлa Пaнтюк, Тeтянa Пaнтюк, Iринa Сaдoвa
 
№ 7(162) (2018) AДAПТAЦIЯ ДIТEЙ ВНУТРIШНЬO ПEРEМIЩEНИХ OСIБ ДO НAВЧAЛЬНOГO ЗAКЛAДУ Анотація   PDF
Нaдiя Скoтнa, Микoлa Пaнтюк, Тeтянa Пaнтюк, Iринa Сaдoвa
 
№ 2(157) (2018) CТАНОВЛЕННЯ КАР’ЄРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Людмила Богуш
 
№ 7(162) (2018) CТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Оксана Хомишак
 
№ 12(167) (2018) GRUPA PRZEDSZKOLNA W TEORII PEDAGOGICZNEJ BOGDANA NAVROCHYNSKIEGO Анотація   PDF (Polski)
Марія Чепіль, Божена Мажец
 
№ 2(169) (2019) ISTOTA METODYKI WYKLADANIA FILOZOFII (ASPEKTY STOSOWANY I TEORETYCZNY) Анотація   PDF (Polski)
Вадим Дияк, Клавдія Тушко, Сергій Совва
 
№ 11(166) (2018) KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PRZEDSZKOLU Анотація   PDF (Polski)
Марія Чепіль, Божена Мажец, ксьондз Михайло Борда
 
№ 5(172) (2019) PEDAGOGICZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SOS - WIOSEK DZIECIĘCYCH NA UKRAINIE Анотація   PDF (Polski)
Oреста Карпенко
 
№ 7(174) (2019) STORYTELLING ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ТРЕНД І ВСЕПРЕДМЕТНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Неллі Бондаренко
 
№ 2(169) (2019) WORKSHOP ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Вікторія Майковська, Ігор Юрко
 
№ 12(167) (2018) ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO U NAUCZYCIELI – WYBRANE PROBLEMY Анотація   PDF (Polski)
Кшиштоф Ющак
 
№ 8(175) (2019) ІДЕЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ Л. С. ВИГОТСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ІНТЕРІОРИЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНО-ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМИ Анотація   PDF
Олена Бабенко
 
№ 9(176) (2019) ІНДИВІДУАЛЬНІ ОЗДОРОВЧО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Віталій Юденок
 
№ 10(177) (2019) ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Любов Гончар
 
№ 5(160) (2018) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ Анотація   PDF
Олександра Кухтяк
 
№ 9(176) (2019) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Тетяна Надім’янова, Анна Чепелюк
 
№ 4(159) (2018) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Ірина Пастирська, Ольга Якимович
 
№ 7(162) (2018) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Божко
 
№ 6(173) (2019) ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ Анотація   PDF
Олена Третяк, Дмитро Чебоненко, Станіслав Чебоненко
 
№ 1(156) (2018) ІНТЕГРАЦІЯ СУСПІЛЬНО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШИХ КЛАСАХ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Ірина Удовиченко
 
№ 11/178 (2019) ІНТЕГРАЦІЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Ольга Гуманкова, Оксана Михайлова
 
№ 2(169) (2019) ІНТЕГРОВАНЕ ПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ Анотація   PDF
Наталія Божко
 
№ 3(170) (2019) ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Наталія Івасів
 
№ 1(168) (2019) ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Іраїда Галелюк, Ольга Гарбич-Мошора
 
№ 3(170) (2019) ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ ТА ФОРМУВАННЯ ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ Анотація   PDF
Марія Адобовська
 
1 - 25 з 740 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>