Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4 (171) (2019) КОНЦЕРТНИЙ ТА КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНИЙ НАПРЯМКИ У РОБОТІ З СТУДЕНТСЬКИМИ ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ Анотація   PDF
Ірина Гринчук, Марія Іздепська-Новіцька
 
№ 6 (161) (2018) КОРПОРАТИВНА ОСВІТА – ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ Анотація   PDF
Галина Носуліч
 
№ 7 (174) (2019) КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРОЦЕС ТВОРЧОСТІ, САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 4 (171) (2019) КРИТЕРІЇ, КОМПОНЕНТИ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ Анотація   PDF
Поліна Прохорчук
 
№ 3 (158) (2018) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Маріанна Мирошникова
 
№ 1 (156) (2018) КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Лян Хайє
 
№ 3 (170) (2019) КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР Анотація   PDF (English)
Наталія Олійник, Наталія Педоренко
 
№ 4 (171) (2019) КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ Анотація   PDF
Ігор Перегняк
 
№ 9 (176) (2019) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН Анотація   PDF
Леся Колток, Любов Білецька
 
№ 4 (171) (2019) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Оксана Шквир
 
№ 8 (163) (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
№ 1 (168) (2019) ЛЕКСИЧНІ ДЕРИВАТЕМНІ ЕКСПРЕСЕМИ ЯК ЗАСІБ СУБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ І. ФРАНКА Анотація   PDF
Оксана Скварок
 
№ 12 (167) (2018) ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ ПОЯСНЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ Анотація   PDF
Володимир Сарієнко, Ірина Решетова
 
№ 3 (170) (2019) МІЖКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Оксана Баглай
 
№ 7 (174) (2019) МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТІ БІЛОЇ КНИГИ РАДИ ЄВРОПИ Анотація   PDF
Марія Винарчик
 
№ 7 (174) (2019) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ КОРІННИХ НАРОДІВ Анотація   PDF
Наталія Жорняк
 
№ 7 (174) (2019) МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Тетяна Гурова, Тетяна Рябуха, Наталя Гостіщева
 
№ 7 (174) (2019) МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ Анотація   PDF
Олег Маслій
 
№ 6 (173) (2019) МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОРОСЛИХ У БЕЛЬГІЇ Анотація   PDF
Олена Фучила
 
№ 2 (169) (2019) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Анотація   PDF
Віта Безлюдна
 
№ 2 (169) (2019) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Василь Ільницький, Юрій Стецик
 
№ 5 (160) (2018) МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ “МОЗКОВОГО ШТУРМУ” НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ВВНЗ) Анотація   PDF
Вадим Рижиков
 
№ 7 (162) (2018) МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТА РОЛЬОВИХ ІГОР В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЯК ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ОБСТАНОВКИ НАБЛИЖЕНОЇ ДО БОЙОВОЇ Анотація   PDF
Вадим Рижиков, Кіра Горячева
 
№ 3 (158) (2018) МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Ольга Потапчук
 
№ 3 (170) (2019) МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ігор Гевко, Павло Коляса
 
226 - 250 з 649 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>