Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 8(163) (2018) ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ 20 СТ. Анотація   PDF
Оксана Петрів
 
№ 8(163) (2018) ЕТНОМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Лариса Костюк
 
№ 7(162) (2018) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Олена Дутко
 
№ 6(173) (2019) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Інна Лобачук
 
№ 1(156) (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Наталія Івасів
 
№ 1(156) (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Ольга Фаст
 
№ 12(167) (2018) ЖАНР МОК’ЮМЕНТАРІ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Мирослава Чайка
 
№ 10(165) (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ У ЦЕНТРАХ ШКІЛЬНИЦТВА У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Леся Шагала
 
№ 12/179 (2019) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГО ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗВО: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF (English)
Катерина Трима
 
№ 4(171) (2019) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ США Анотація   PDF
Надія Смолікевич
 
№ 9(164) (2018) ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Марія Клепар
 
№ 10(165) (2018) ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Ірина Паласевич
 
№ 5(172) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ КЕРІВНОГО СКЛАДУ І ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Анотація   PDF
Петро Волянський, Юрій Ковровський, Віктор Михайлов
 
№ 12(167) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Тетяна Цепко
 
№ 10(177) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ І В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Іван Василиків
 
№ 11(178) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Наталія Винницька
 
№ 5(172) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Віталій Бойчук, Володимир Уманець
 
№ 1/180 (2020) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Валентина Вітюк
 
№ 12(167) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ BLENDED LEARNING ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” Анотація   PDF
Тетяна Гарбуза
 
№ 6(173) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРЕВЕРНЕНОГО УРОКУ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРІЇ Анотація   PDF
Ольга Кутняк
 
№ 6(161) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF
Олена Замфереско
 
№ 2(157) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Інна Лобачук
 
№ 3(170) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ Анотація   PDF
Лариса Волошко
 
№ 1(168) (2019) ЗВ’ЯЗОК ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ З СУЧАСНОЮ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ РОБОТОЮ ІЗ НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ Анотація   PDF
Євген Пліско
 
№ 1(168) (2019) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОРІЄНТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Олексій Тогочинський
 
226 - 250 з 862 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>