Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 11/178 (2019) РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ Анотація   PDF
Оксана Мойко
 
№ 11/178 (2019) РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ Анотація   PDF
Юрій Примаченко
 
№ 2(169) (2019) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗУМІННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Анотація   PDF
Соломія Ілляш
 
№ 1(168) (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗА ТВОРАМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Любов Скалич
 
№ 1(156) (2018) РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Алла Григор’єва
 
№ 4(171) (2019) РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 80 – 90-ТІ РОКИ ХХ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 1(156) (2018) РОЗВИТОК ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Камілла Магрламова
 
№ 7(174) (2019) РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Руслан Кравець
 
№ 2(169) (2019) РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ігор Гевко, Олена Невмержицька
 
№ 9(176) (2019) РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана Булавенко
 
№ 4(171) (2019) РОЛЬ ЕМОЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКОНАННІ ВОКАЛЬНО-КАМЕРНОГО ТВОРУ Анотація   PDF
Петро Турянський, Лідія Радевич-Винницька
 
№ 9(164) (2018) РОЛЬ КАЗОК ІВАНА ФРАНКА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Юлія Гукало
 
№ 6(173) (2019) РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Анотація   PDF (English)
Зоряна Дзюбата
 
№ 3(158) (2018) РОЛЬ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ І МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОГЛИБЛЕННІ ВМІНЬ І НАВИЧОК СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ У СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ Анотація   PDF
Ірина Горчинська
 
№ 2(157) (2018) РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Маріанна Мирошникова
 
№ 12/179 (2019) РОЛЬ ПРОЦЕСУ НЕВРОТИЗАЦІЇ У ПОЯВІ СОЦІАЛЬНОЇ ФРУСТРОВАНОСТІ В СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Зоряна Спринська, Ольга Федьович
 
№ 12/179 (2019) РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Юлія Грач
 
№ 8(163) (2018) РОЛЬ СОЦІО-ДИДАКТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАПИСАННЯ ЕСЕ НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩУ ТЕМАТИКУ Анотація   PDF
Тетяна Опалюк
 
№ 4(159) (2018) РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТЕСТУВАННЯ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Юлія Корницька
 
№ 10(177) (2019) РОЛЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олександр Кошелєв, Олена Бескорса
 
№ 7(174) (2019) САМООСВІТА ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Ірина Западинська
 
№ 7(162) (2018) САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Віталій Цісарук, Ірина Цісарук
 
№ 8(175) (2019) САМОРЕГУЛЯЦІЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Дмитро Кузьменко
 
№ 12/179 (2019) САМОСТІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК УМОВА ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Олег Довгий
 
№ 5(172) (2019) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ОСНОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Ірина Савеліхіна
 
576 - 600 з 773 результатів << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>