Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 10(177) (2019) СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТЕАТРУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ XVII – XVIII СТ. Анотація   PDF
Світлана Гірняк, Світлана Луців
 
№ 3(158) (2018) СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КРИТЕРІЮ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Анотація   PDF
Юрій Долинний
 
№ 11(166) (2018) СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Олена Ільєнко
 
№ 8(163) (2018) СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Оксана Макогін
 
№ 10(165) (2018) СТИЛЬ ВЗАЄМИН МІЖ БАТЬКАМИ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Ольга Сов’як
 
№ 11/178 (2019) СТРУКТУРА ГОТОВНОСТI МАЙБУТНIХ IНЖЕНЕРIВ-ПЕДАГОГIВ ДО ПРОФЕСIЙНОЇ КОМУНIКАЦIЇ Анотація   PDF
Алiна Стонога
 
№ 1(156) (2018) СТРУКТУРА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ПОГЛЯД АМЕРИКАНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ Анотація   PDF
Вікторія Сліпенко
 
№ 1(156) (2018) СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Оксана Усок
 
№ 7(174) (2019) СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МОРСЬКОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Сергій Волошинов
 
№ 3(158) (2018) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ В ТУРЕЧЧИНІ Анотація   PDF
Махира Малишева
 
№ 9(176) (2019) СТРУКТУРА ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Наталія Самарук
 
№ 5(172) (2019) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Марія Клепар
 
№ 12(167) (2018) СТРУКТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА “ПЕДАГОГІЧНА СВІДОМІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ” Анотація   PDF
Роман Бобовський
 
№ 9(164) (2018) СУКУПНІСТЬ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ Й САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Роман Попов
 
№ 11/178 (2019) СУПЕРЕЧНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 3(158) (2018) СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИДАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ Анотація   PDF
Андрій Плаксін
 
№ 12/179 (2019) СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Любов Гончар
 
№ 4(159) (2018) СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Людмила Міськевич
 
№ 6(161) (2018) СУТНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Сергій Гуров
 
№ 4(159) (2018) СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ДО РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ” МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Анотація   PDF
Тетяна Павлюк
 
№ 4(171) (2019) СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ Анотація   PDF
Клавдія Тушко
 
№ 2(157) (2018) СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Олена Поліщук
 
№ 1(156) (2018) СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Маріанна Мирошникова
 
№ 3(158) (2018) СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОРТФОЛІО МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ Анотація   PDF
Ольга Гермак
 
№ 1(168) (2019) СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У РУМУНІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ Анотація   PDF
Лариса Корольова
 
601 - 625 з 740 результатів << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>