Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(159) (2018) АКТУАЛІЗАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Наталія Арістова
 
№ 10(177) (2019) АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Олена Бєляєва, Євгенія Гончарова
 
№ 4(171) (2019) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Уляна Ткаченко
 
№ 7(162) (2018) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТУДЕНТАМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ Анотація   PDF
Зоряна Борисенко, Олена Галян
 
№ 1/180 (2020) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Олена Тригуб
 
№ 6(161) (2018) АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
Світлана Кушнірук
 
№ 11(178) (2019) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ НА ЯКІСТЬ ЇХНЬОЇ УСПІШНОСТІ Анотація   PDF
Олег Маслій
 
№ 8(175) (2019) АНАЛІЗ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСТАПА МАКАРУШКИ Анотація   PDF (English)
Катерина Біницька, Ярослав Нагорний
 
№ 12(167) (2018) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВПЛИВУ АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ НОВИННОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ НА УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАПРОСТІР Анотація   PDF
Сергій Гончарук
 
№ 3/182 (2020) АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У ВЕРСІЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Марія Ярко, Марія Каралюс
 
№ 3(170) (2019) АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ Анотація   PDF
Сергій Шаров
 
№ 10(177) (2019) АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ Анотація   PDF
Наталія Валько
 
№ 1(168) (2019) АНАЛІЗ ПРАКТИКИ РОЗУМНИХ ПОРАД З ТОЧКИ ЗОРУ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ Анотація   PDF (English)
Ахмет Йилдирим
 
№ 10(165) (2018) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Олена Ільєнко
 
№ 6(161) (2018) АНАЛІЗ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Камілла Магрламова
 
№ 5/184 (2020) АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗА ГЛОБАЛЬНИМ ІНДИКАТОРОМ “КОМФОРТ” Анотація   PDF
Ірина Щербак
 
№ 7(162) (2018) АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Анотація   PDF
Людмила Боровик
 
№ 3(170) (2019) АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНІ ВПРАВИ З ТЕКСТОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МИСТЕЦТВА СЦЕНІЧНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Анфіса Коленко
 
№ 8(163) (2018) АНАЛІТИКО-УЗАГАЛЬНУВАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПОЛЬЩІ ТА ЛАТВІЇ Анотація   PDF
Наталія Арістова
 
№ 5(160) (2018) АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Світлана Ізбаш, Сергій Пахомов
 
№ 12(167) (2018) АПРОБОВАНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЯК ЕМПІРИЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГУМАНІТАРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Олена Галян
 
№ 5(160) (2018) АРТИСТИЗМ ЯК ВИЯВ ТВОРЧОГО НАЧАЛА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА В ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Багрій
 
№ 9(164) (2018) АРТИСТИЗМ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Марина Білецька, Тетяна Підварко
 
№ 7(174) (2019) АРТ-ТЕРАПІЯ У СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Анотація   PDF
Алла Ревть, Орест Гук
 
№ 4(159) (2018) АСИМІЛЯЦІЯ В ОСВІТІ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ Анотація   PDF
Наталія Мукан, Ірина Миськів, Марія Запотічна
 
51 - 75 з 862 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>