Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 10(165) (2018) ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ БЕДНЫХ В УПРАВЛЕНИИ НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЫНКОВ КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ Анотація   PDF (Русский)
Лукаш Маковский, Анджей Кокель, Моника Кидиба
 
№ 6(161) (2018) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Інна Шелудько
 
№ 5(172) (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА Анотація   PDF
Тетяна Багрій
 
№ 2(169) (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК “ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ” ІЗ МІЛІТАРНОЮ КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Анотація   PDF
Микола Лук’янченко, Роман Проць
 
№ 5(160) (2018) ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Олена Коваленко, Наталія Брюханова, Наталія Корольова
 
№ 9(176) (2019) ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИНХРОННОГО 3D ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Наталія Буряченко
 
№ 2(157) (2018) ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Надія Шелест
 
№ 11/178 (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ Анотація   PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 8(175) (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ”: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Оксана Морозова
 
№ 2(169) (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ – СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
Оксана Баштовенко
 
№ 11(166) (2018) ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ТА МОВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF (English)
Олена Мартинюк
 
№ 1/180 (2020) ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ ОДНА З КЛЮЧОВИХ ФІГУР РЕФОРМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Камілла Магрламова
 
№ 10(177) (2019) ВИКОНАВСЬКА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРЯДІВ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ТРАНСМІСІЇ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Анотація   PDF
Лідія Федоронько
 
№ 7(162) (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Алла Ревть
 
№ 9(176) (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олександра Шаран, Володимир Шаран
 
№ 12(167) (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Марія Юзик
 
№ 5(172) (2019) ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВИКЛАДАННІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Василь Трущак
 
№ 5(160) (2018) ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФАХОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” Анотація   PDF
Олена Кашинська
 
№ 8(175) (2019) ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВЦІВ У МОНІТОРИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ Анотація   PDF
Лариса Сливка
 
№ 9(164) (2018) ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБIВ НАРОДОЗНАВСТВА В ПОЗАНАВЧАЛЬНОМУ ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСI ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Наталія Білинська
 
№ 6(173) (2019) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Інна Грачова, Юлія Хорошилова
 
№ 11(166) (2018) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Андрій Гедзик, Наталія Баличева
 
№ 6(173) (2019) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Ірина Гоцинець
 
№ 1(156) (2018) ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ КАЗКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Наталія Макаренко, Марія Журавльова
 
№ 7(174) (2019) ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ В ПРОЦЕСІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ Анотація   PDF
Oльга Колодницька
 
76 - 100 з 773 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>