Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5/184 (2020) АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ Анотація   PDF
Тетяна Мастеркова
 
№ 8(163) (2018) АСПЕКТИ ПІЗНАННЯ ТА ОВОЛОДІННЯ ХУДОЖНІМ РИСУНКОМ ЯК ВИРАЗНОЮ ФОРМОЮ ПРОФЕСІЙНОГО ПОСТУПУ ХУДОЖНИКА Анотація   PDF
Михайло Сидор
 
№ 3(158) (2018) АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Оксана Микитюк, Андрій Зачепа
 
№ 3/182 (2020) АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Ірина Термоса
 
№ 4(171) (2019) ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХVIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація   PDF
Марія Багрій
 
№ 7(162) (2018) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Оксана Заїка
 
№ 2(157) (2018) ВІДПОВІДНІСТЬ СТУПЕНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ ВЧИТЕЛЯ РІВНЮ ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Володимир Ткаченко, Дмитро Хаперець
 
№ 12/179 (2019) ВІДРОДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СТИЛІСТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ КІНО 2000-Х РОКІВ Анотація   PDF
Катерина Степаненко
 
№ 12(167) (2018) ВІЙСЬКОВЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Борис Пантюхов
 
№ 10(165) (2018) ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ БЕДНЫХ В УПРАВЛЕНИИ НА ПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЫНКОВ КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ Анотація   PDF (Русский)
Лукаш Маковский, Анджей Кокель, Моника Кидиба
 
№ 6(161) (2018) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Інна Шелудько
 
№ 5(172) (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА АРТИСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА Анотація   PDF
Тетяна Багрій
 
№ 2(169) (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК “ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ” ІЗ МІЛІТАРНОЮ КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Анотація   PDF
Микола Лук’янченко, Роман Проць
 
№ 5(160) (2018) ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Олена Коваленко, Наталія Брюханова, Наталія Корольова
 
№ 9(176) (2019) ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИНХРОННОГО 3D ВІРТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Наталія Буряченко
 
№ 5/184 (2020) ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)”: ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF (English)
Наталія Мукан, Любов Дольнікова, Світлана Кравець
 
№ 2(157) (2018) ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СІМ’Ї У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Надія Шелест
 
№ 11(178) (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ Анотація   PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 8(175) (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ”: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Оксана Морозова
 
№ 2(169) (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ – СКЛАДОВОЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
Оксана Баштовенко
 
№ 11(166) (2018) ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ТА МОВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF (English)
Олена Мартинюк
 
№ 1/180 (2020) ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ ОДНА З КЛЮЧОВИХ ФІГУР РЕФОРМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Камілла Магрламова
 
№ 10(177) (2019) ВИКОНАВСЬКА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРЯДІВ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ТРАНСМІСІЇ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Анотація   PDF
Лідія Федоронько
 
№ 7(162) (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Алла Ревть
 
№ 9(176) (2019) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олександра Шаран, Володимир Шаран
 
76 - 100 з 862 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>