Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5 (160) (2018) ВПЛИВ МИСТЕЦТВА ТА ДІЙСНОСТІ НА РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Олександр Плахотський
 
№ 7 (174) (2019) ВПЛИВ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ НА ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ АЛЕНА Анотація   PDF
Марія Мартьянова
 
№ 3 (158) (2018) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Любов Фенчак
 
№ 11 (166) (2018) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Інна Агалець
 
№ 3 (158) (2018) ВПЛИВ ТЬЮТОРСТВА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF (English)
Оксана Іваницька
 
№ 4 (159) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Світлана Бобела
 
№ 1 (156) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ірина Чорна
 
№ 3 (158) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ігор Колодій
 
№ 1 (168) (2019) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олена Ільїна
 
№ 6 (173) (2019) ГЕНЕЗА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Юлія Федурко
 
№ 8 (163) (2018) ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО АВАНГАРДУ Анотація   PDF
Людмила Волотко
 
№ 5 (160) (2018) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ Анотація   PDF
Крістіна Петрик
 
№ 10 (165) (2018) ГРА ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ У ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ Анотація   PDF
Ліля Пацкаль
 
№ 4 (159) (2018) ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО Анотація   PDF
Андрій Улич
 
№ 10 (165) (2018) ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Людмила Лісунова
 
№ 3 (170) (2019) ГУМОР ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ АФЕКТИВНОГО ФІЛЬТРУ ПІД ЧАСНАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Галина Колесник
 
№ 1 (168) (2019) ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Катерина Бровко
 
№ 8 (175) (2019) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Олена Блашкова
 
№ 11 (166) (2018) ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак
 
№ 3 (170) (2019) ДВАНАДЦЯТЬ ТИПІВ РЕАКЦІЙ ЯК ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Світлана Ісаєва
 
№ 6 (173) (2019) ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ Анотація   PDF
Надія Кузан
 
№ 7 (174) (2019) ДЕМОКРАТІЯ ТА ВИЩА ОСВІТА У США: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Вікторія Бондаренко
 
№ 6 (173) (2019) ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ, КУЛЬТУРОТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КУЛЬТУРОТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ Анотація   PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 5 (172) (2019) ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” ТА “КОМПЕТЕНЦІЯ” В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Павло Коляса
 
№ 4 (171) (2019) ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”, “СЕРЕДОВИЩЕ”, “ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ” Анотація   PDF
Тетяна Гуркова
 
101 - 125 з 649 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>