Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2/181 (2020) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Марія Клепар, Тетяна Потапчук, Надія Кравець
 
№ 2(157) (2018) ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА Анотація   PDF
Раїса Крат
 
№ 10(165) (2018) ВИЩА АГРАРНА ОСВІТА США: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Наталія Тимощук
 
№ 1/180 (2020) ВНЕСОК АНАТОЛІЯ ВАХНЯНИНА У РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ Анотація   PDF
Іван Фрайт, Євгенія Шуневич
 
№ 2/181 (2020) ВНЕСОК ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ У ВІДРОДЖЕННЯ ВІТРАЖНОГО МИСТЕЦТВА НА ЛЬВІВЩИНІ Анотація   PDF
Лідія Сліпчишин
 
№ 8(163) (2018) ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ – КЛАСИКІВ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Іван Околович
 
№ 3(158) (2018) ВОКАЛЬНА ЛІРИКА Л. ЛЕПКОГО, М. ГАЙВОРОНСЬКОГО І Р. КУПЧИНСЬКОГО У ПРАКТИЦІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Ірина Кліш
 
№ 9(176) (2019) ВОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Кліш
 
№ 1/180 (2020) ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ З ОГЛЯДОМ СУПРОВОДЖУЮЧОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ САПР Анотація   PDF
Наталія Фещенко
 
№ 5/184 (2020) ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Алла Ольховська, Анастасія Хоменко
 
№ 4(159) (2018) ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Галина Колесник
 
№ 5(160) (2018) ВПЛИВ МИСТЕЦТВА ТА ДІЙСНОСТІ НА РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Олександр Плахотський
 
№ 7(174) (2019) ВПЛИВ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ НА ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ АЛЕНА Анотація   PDF
Марія Мартьянова
 
№ 3(158) (2018) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Любов Фенчак
 
№ 11(166) (2018) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Інна Агалець
 
№ 3(158) (2018) ВПЛИВ ТЬЮТОРСТВА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF (English)
Оксана Іваницька
 
№ 4(159) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Світлана Бобела
 
№ 1(156) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ірина Чорна
 
№ 1/180 (2020) ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРШІ КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ірина Савченко
 
№ 12/179 (2019) ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЯК ОДНОГО З КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Інна Лобачук
 
№ 3(158) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ігор Колодій
 
№ 1(168) (2019) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олена Ільїна
 
№ 6(173) (2019) ГЕНЕЗА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Юлія Федурко
 
№ 8(163) (2018) ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО АВАНГАРДУ Анотація   PDF
Людмила Волотко
 
№ 5(160) (2018) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ Анотація   PDF
Крістіна Петрик
 
126 - 150 з 862 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>