Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 12/179 (2019) ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЯК ОДНОГО З КРЕАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Інна Лобачук
 
№ 3(158) (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ігор Колодій
 
№ 1(168) (2019) ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олена Ільїна
 
№ 6(173) (2019) ГЕНЕЗА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Юлія Федурко
 
№ 8(163) (2018) ГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО АВАНГАРДУ Анотація   PDF
Людмила Волотко
 
№ 5(160) (2018) ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ Анотація   PDF
Крістіна Петрик
 
№ 10(165) (2018) ГРА ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ПРОЯВІВ У ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ Анотація   PDF
Ліля Пацкаль
 
№ 4(159) (2018) ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО Анотація   PDF
Андрій Улич
 
№ 10(165) (2018) ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Людмила Лісунова
 
№ 3(170) (2019) ГУМОР ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ АФЕКТИВНОГО ФІЛЬТРУ ПІД ЧАСНАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Галина Колесник
 
№ 1(168) (2019) ДІАГНОСТИКА СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Катерина Бровко
 
№ 8(175) (2019) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Олена Блашкова
 
№ 10(177) (2019) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Карам Муайяд Ахмед
 
№ 11(166) (2018) ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак
 
№ 1/180 (2020) ДІЯЛЬНІСТЬ БРУНО БЕТТЕЛЬХАЙМА І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
Євген Нелін
 
№ 3(170) (2019) ДВАНАДЦЯТЬ ТИПІВ РЕАКЦІЙ ЯК ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Анотація   PDF
Світлана Ісаєва
 
№ 6(173) (2019) ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ Анотація   PDF
Надія Кузан
 
№ 7(174) (2019) ДЕМОКРАТІЯ ТА ВИЩА ОСВІТА У США: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Вікторія Бондаренко
 
№ 6(173) (2019) ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ, КУЛЬТУРОТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КУЛЬТУРОТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ Анотація   PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 5(172) (2019) ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” ТА “КОМПЕТЕНЦІЯ” В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Павло Коляса
 
№ 4(171) (2019) ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”, “СЕРЕДОВИЩЕ”, “ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ” Анотація   PDF
Тетяна Гуркова
 
№ 2(157) (2018) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Маріанна Ручкіна
 
№ 11/178 (2019) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА РІВНІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “СВІТОВІ МОДЕЛІ ТА СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ” Анотація   PDF
Юлія Грач
 
№ 8(163) (2018) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ Анотація   PDF
Володимир Кулішов
 
№ 12/179 (2019) ДЖАЗОВЕ МИСТЕЦТВО У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕФАНА ҐРАППЕЛЛІ Анотація   PDF
Іван Фрайт, Оксана Метеньканич
 
126 - 150 з 773 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>