Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 8 (163) (2018) ДОСВІД ТЬЮТОРСТВА ТА ПІДГОТОВКИ ТЬЮТОРІВ У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Катерина Осадча
 
№ 8 (163) (2018) ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ І БАТЬКІВ УЧНІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Яна Волкова
 
№ 4 (171) (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВЧИТЕЛІВ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Оксана Микитюк, Андрій Зачепа, Андрій Микитюк
 
№ 9 (164) (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Інна Радзівілова
 
№ 2 (169) (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ – УЧАСНИКІВ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРУ Анотація   PDF
Ольга Рябова
 
№ 1 (168) (2019) ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Лариса Карпова
 
№ 4 (171) (2019) ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Юрій Якімець
 
№ 3 (158) (2018) ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Сергій Карасєвич
 
№ 12 (167) (2018) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Оксана Рогульська
 
№ 12 (167) (2018) ДОШКІЛЬНЕ МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Зоряна Жигаль
 
№ 4 (171) (2019) ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РУМУНІЇ Анотація   PDF (English)
Катерина Біницька, Ярослав Нагорний
 
№ 2 (169) (2019) ДУХОВНІ УЧИЛИЩА У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Тетяна Гердова, Вікторія Мітлицька
 
№ 5 (172) (2019) ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СМИСЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СВІТОГЛЯДНИХ ПОШУКАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДО 205 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНІАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА) Анотація   PDF
Григорій Васянович, Емілія Костишин, Ірина Бабій
 
№ 2 (157) (2018) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Орися Білоус
 
№ 1 (156) (2018) ЕВОЛЮЦІЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У МЕЖАХ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Мар’яна Кащук
 
№ 4 (171) (2019) ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Лілія Чайка-Петегирич
 
№ 2 (169) (2019) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ Анотація   PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 9 (164) (2018) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 9 (164) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ Анотація   PDF
Ольга Гермак
 
№ 5 (160) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Тетяна Якимович
 
№ 2 (157) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ Анотація   PDF
Антон Заболоцький
 
№ 2 (169) (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Олена Керекеша-Попова
 
№ 7 (162) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Оксана Макогін
 
№ 5 (160) (2018) ЕКСПРЕСІЯ ТА ПСИХОЛОГІЗМ СОЦІАЛЬНИХ НОВЕЛ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Анотація   PDF
Ірина Кузьміна
 
№ 9 (164) (2018) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ольга Гарбич-Мошора
 
126 - 150 з 586 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>