Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (156) (2018) ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ Анотація   PDF
Наталія Гатеж
 
№ 2 (157) (2018) Е-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Анотація   PDF
Катерина Бровко, Алла Дурдас, Дана Сопова
 
№ 7 (174) (2019) ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА Анотація   PDF
Леонід Оршанський
 
№ 9 (164) (2018) ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Наталія Бутенко
 
№ 1 (168) (2019) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В США Анотація   PDF
Наталія Гаврилюк
 
№ 11 (166) (2018) ЕТНОДИЗАЙН КЕРАМІКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Юлія Роїк
 
№ 8 (163) (2018) ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ 20 СТ. Анотація   PDF
Оксана Петрів
 
№ 8 (163) (2018) ЕТНОМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Лариса Костюк
 
№ 7 (162) (2018) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Олена Дутко
 
№ 6 (173) (2019) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Інна Лобачук
 
№ 1 (156) (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Наталія Івасів
 
№ 1 (156) (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF
Ольга Фаст
 
№ 12 (167) (2018) ЖАНР МОК’ЮМЕНТАРІ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Мирослава Чайка
 
№ 10 (165) (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ У ЦЕНТРАХ ШКІЛЬНИЦТВА У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Леся Шагала
 
№ 4 (171) (2019) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ США Анотація   PDF
Надія Смолікевич
 
№ 9 (164) (2018) ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Марія Клепар
 
№ 10 (165) (2018) ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Ірина Паласевич
 
№ 5 (172) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ КЕРІВНОГО СКЛАДУ І ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Анотація   PDF
Петро Волянський, Юрій Ковровський, Віктор Михайлов
 
№ 12 (167) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Тетяна Цепко
 
№ 5 (172) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
Віталій Бойчук, Володимир Уманець
 
№ 12 (167) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ BLENDED LEARNING ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” Анотація   PDF
Тетяна Гарбуза
 
№ 6 (173) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРЕВЕРНЕНОГО УРОКУ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРІЇ Анотація   PDF
Ольга Кутняк
 
№ 6 (161) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF
Олена Замфереско
 
№ 2 (157) (2018) ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Інна Лобачук
 
№ 3 (170) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ Анотація   PDF
Лариса Волошко
 
151 - 175 з 586 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>