Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 12 (167) (2018) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Оксана Рогульська
 
№ 12 (167) (2018) ДОШКІЛЬНЕ МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Зоряна Жигаль
 
№ 4 (171) (2019) ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РУМУНІЇ Анотація   PDF (English)
Катерина Біницька, Ярослав Нагорний
 
№ 2 (169) (2019) ДУХОВНІ УЧИЛИЩА У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Тетяна Гердова, Вікторія Мітлицька
 
№ 5 (172) (2019) ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СМИСЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СВІТОГЛЯДНИХ ПОШУКАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДО 205 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНІАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА) Анотація   PDF
Григорій Васянович, Емілія Костишин, Ірина Бабій
 
№ 2 (157) (2018) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Орися Білоус
 
№ 1 (156) (2018) ЕВОЛЮЦІЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У МЕЖАХ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Мар’яна Кащук
 
№ 4 (171) (2019) ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Лілія Чайка-Петегирич
 
№ 2 (169) (2019) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ Анотація   PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 9 (164) (2018) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 9 (164) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ Анотація   PDF
Ольга Гермак
 
№ 5 (160) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Тетяна Якимович
 
№ 2 (157) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ Анотація   PDF
Антон Заболоцький
 
№ 2 (169) (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Олена Керекеша-Попова
 
№ 7 (162) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Оксана Макогін
 
№ 5 (160) (2018) ЕКСПРЕСІЯ ТА ПСИХОЛОГІЗМ СОЦІАЛЬНИХ НОВЕЛ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Анотація   PDF
Ірина Кузьміна
 
№ 9 (164) (2018) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ольга Гарбич-Мошора
 
№ 1 (156) (2018) ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ Анотація   PDF
Наталія Гатеж
 
№ 2 (157) (2018) Е-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Анотація   PDF
Катерина Бровко, Алла Дурдас, Дана Сопова
 
№ 7 (174) (2019) ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА Анотація   PDF
Леонід Оршанський
 
№ 9 (164) (2018) ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Наталія Бутенко
 
№ 1 (168) (2019) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В США Анотація   PDF
Наталія Гаврилюк
 
№ 11 (166) (2018) ЕТНОДИЗАЙН КЕРАМІКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Юлія Роїк
 
№ 8 (163) (2018) ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ 20 СТ. Анотація   PDF
Оксана Петрів
 
№ 8 (163) (2018) ЕТНОМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Лариса Костюк
 
151 - 175 з 649 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>