Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (168) (2019) ЗВ’ЯЗОК ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ З СУЧАСНОЮ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЮ РОБОТОЮ ІЗ НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ Анотація   PDF
Євген Пліско
 
№ 1 (168) (2019) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОРІЄНТАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Олексій Тогочинський
 
№ 7 (162) (2018) ЗМІСТ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Борис Пантюхов
 
№ 6 (173) (2019) ЗМІСТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ Анотація   PDF
Ліна Короткова
 
№ 4 (171) (2019) ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СВЯТ ТА РОЗВАГ У ЗДО Анотація   PDF
Віолета Городиська
 
№ 3 (158) (2018) ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Юрій Буклов
 
№ 5 (172) (2019) ЗМІСТОВА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана Булавенко
 
№ 7 (174) (2019) ЗНАННЄВО-ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦЯ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Мукан, Ірина Миськів, Олександра Кухтяк
 
№ 3 (158) (2018) ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ВОКАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТА Анотація   PDF
Петро Турянський, Андрій Боженський
 
№ 6 (161) (2018) КАЗКА ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Ганна Андрєєнкова, Лариса Колодіна
 
№ 5 (172) (2019) КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Олена Блашкова
 
№ 8 (163) (2018) КОЛІР – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРИ ЗОБРАЖЕННІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ, ПРИРОДИ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Микола Пригодін
 
№ 1 (168) (2019) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ Анотація   PDF
Зоряна Височан
 
№ 2 (157) (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Оксана Ліба
 
№ 9 (164) (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Раїса Мойсеєнко
 
№ 3 (170) (2019) КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ДРОГОБИЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ Анотація   PDF
Андрій Григорович, Ольга Заяць, Мар’яна Гладкевич
 
№ 7 (174) (2019) КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ БАЛЕМИ Анотація   PDF
Катерина Івахова
 
№ 4 (159) (2018) КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Інна Радзівілова
 
№ 5 (172) (2019) КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Олена Малінка
 
№ 10 (165) (2018) КОНЦЕПТОСФЕРА ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ Анотація   PDF
Анна Огар
 
№ 3 (170) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ Анотація   PDF
Наталія Кобрин
 
№ 5 (172) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Галина Корж
 
№ 6 (173) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Анотація   PDF
Любов Прокопів
 
№ 4 (159) (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Сергій Ящук
 
№ 1 (156) (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Ірина Гириловська
 
176 - 200 з 586 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>