Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 9 (164) (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ Анотація   PDF
Раїса Мойсеєнко
 
№ 3 (170) (2019) КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ДРОГОБИЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ Анотація   PDF
Андрій Григорович, Ольга Заяць, Мар’яна Гладкевич
 
№ 7 (174) (2019) КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ БАЛЕМИ Анотація   PDF
Катерина Івахова
 
№ 8 (175) (2019) КОМПОНЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана Івах
 
№ 4 (159) (2018) КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Інна Радзівілова
 
№ 5 (172) (2019) КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Олена Малінка
 
№ 10 (165) (2018) КОНЦЕПТОСФЕРА ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ Анотація   PDF
Анна Огар
 
№ 3 (170) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ Анотація   PDF
Наталія Кобрин
 
№ 5 (172) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Галина Корж
 
№ 8 (175) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Інна Шоробура
 
№ 6 (173) (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТРАДИЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Анотація   PDF
Любов Прокопів
 
№ 4 (159) (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Сергій Ящук
 
№ 1 (156) (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Ірина Гириловська
 
№ 2 (157) (2018) КОНЦЕПЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНІ РЕЗЕРВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Сергій Білявець
 
№ 5 (160) (2018) КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІАНІСТКИ ДАРІЇ ГОРДИНСЬКОЇ-КАРАНОВИЧ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США Анотація   PDF
Юлія Осмачко
 
№ 4 (171) (2019) КОНЦЕРТНИЙ ТА КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНИЙ НАПРЯМКИ У РОБОТІ З СТУДЕНТСЬКИМИ ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ Анотація   PDF
Ірина Гринчук, Марія Іздепська-Новіцька
 
№ 6 (161) (2018) КОРПОРАТИВНА ОСВІТА – ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ Анотація   PDF
Галина Носуліч
 
№ 7 (174) (2019) КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРОЦЕС ТВОРЧОСТІ, САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 4 (171) (2019) КРИТЕРІЇ, КОМПОНЕНТИ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ Анотація   PDF
Поліна Прохорчук
 
№ 3 (158) (2018) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Маріанна Мирошникова
 
№ 1 (156) (2018) КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Лян Хайє
 
№ 3 (170) (2019) КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР Анотація   PDF (English)
Наталія Олійник, Наталія Педоренко
 
№ 4 (171) (2019) КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ Анотація   PDF
Ігор Перегняк
 
№ 4 (171) (2019) КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ Анотація   PDF
Оксана Шквир
 
№ 8 (163) (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
201 - 225 з 617 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>