Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(171) (2019) ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РУМУНІЇ Анотація   PDF (English)
Катерина Біницька, Ярослав Нагорний
 
№ 2(169) (2019) ДУХОВНІ УЧИЛИЩА У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Тетяна Гердова, Вікторія Мітлицька
 
№ 5(172) (2019) ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СМИСЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СВІТОГЛЯДНИХ ПОШУКАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДО 205 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНІАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА) Анотація   PDF
Григорій Васянович, Емілія Костишин, Ірина Бабій
 
№ 2(157) (2018) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Орися Білоус
 
№ 1(156) (2018) ЕВОЛЮЦІЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У МЕЖАХ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Мар’яна Кащук
 
№ 4(171) (2019) ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Анотація   PDF
Лілія Чайка-Петегирич
 
№ 2(169) (2019) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ Анотація   PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 9(164) (2018) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 9(164) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ Анотація   PDF
Ольга Гермак
 
№ 5(160) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Тетяна Якимович
 
№ 2(157) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ E-LEARNING В РОЗВИТКУ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ЦДОУ Анотація   PDF
Антон Заболоцький
 
№ 2/181 (2020) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УНІВЕРСИТЕТАХ Анотація   PDF
Магомед Ісаєв
 
№ 2(169) (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Олена Керекеша-Попова
 
№ 7(162) (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація   PDF
Оксана Макогін
 
№ 5(160) (2018) ЕКСПРЕСІЯ ТА ПСИХОЛОГІЗМ СОЦІАЛЬНИХ НОВЕЛ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Анотація   PDF
Ірина Кузьміна
 
№ 11(178) (2019) ЕКСТРОСПЕКТИВНА ТА ІНТРОСПЕКТИВНА УВАГА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ХОРМЕЙСТЕРА Анотація   PDF
Світлана Теодорович, Михайло Ковбасюк
 
№ 9(164) (2018) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ольга Гарбич-Мошора
 
№ 1(156) (2018) ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ Анотація   PDF
Наталія Гатеж
 
№ 3/182 (2020) ЕНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ВИМІРІ ЮНЕСКО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Галина Білавич
 
№ 2(157) (2018) Е-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ Анотація   PDF
Катерина Бровко, Алла Дурдас, Дана Сопова
 
№ 7(174) (2019) ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА Анотація   PDF
Леонід Оршанський
 
№ 3/182 (2020) ЕСТЕТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК УМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗА ЗАКОНАМИ КРАСИ Анотація   PDF
Володимир Бутенко, Наталія Бутенко
 
№ 9(164) (2018) ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Наталія Бутенко
 
№ 1(168) (2019) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В США Анотація   PDF
Наталія Гаврилюк
 
№ 11(166) (2018) ЕТНОДИЗАЙН КЕРАМІКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Юлія Роїк
 
201 - 225 з 862 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>