Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (168) (2019) ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ Анотація  PDF
Дмитро Костенко
 
№ 8 (163) (2018) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація  PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
№ 2 (157) (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Оксана Ліба
 
№ 9 (164) (2018) СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Роксолана Придатко
 
№ 9 (164) (2018) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Вадим Калінін, Лариса Калініна
 
№ 6 (173) (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ Анотація  PDF
Олена Писаревська
 
№ 5 (172) (2019) ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” ТА “КОМПЕТЕНЦІЯ” В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Павло Коляса
 
№ 5 (160) (2018) АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ GOOGLE-ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Світлана Ізбаш, Сергій Пахомов
 
№ 1 (156) (2018) ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація  PDF
Тетяна Варянко, Лариса Іванченко
 
№ 9 (164) (2018) РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ Анотація  PDF
Сергій Волошинов
 
№ 7 (162) (2018) ЕТНОПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація  PDF
Олена Дутко
 
№ 9 (164) (2018) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ТВОРЧИХ РОБІТ Анотація  PDF
Тетяна Шарова, Сергій Шаров
 
№ 5 (172) (2019) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Оксана Мойко
 
№ 8 (163) (2018) МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Людмила Боровик
 
№ 1 (156) (2018) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СВІТЛІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація  PDF
Станіслав Сапожников
 
№ 8 (163) (2018) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ Анотація  PDF
Мирослав Криштанович
 
№ 2 (157) (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація
Тетяна Варянко, Лариса Іванченко
 
№ 2 (157) (2018) КОНЦЕПЦІЯ ТА ПЕДАГОГІЧНІ РЕЗЕРВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація  PDF
Сергій Білявець
 
№ 11 (166) (2018) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ Анотація  PDF
Світлана Ябковська, Оксана Шахрай
 
№ 2 (157) (2018) ВІДПОВІДНІСТЬ СТУПЕНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙ ВЧИТЕЛЯ РІВНЮ ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Володимир Ткаченко, Дмитро Хаперець
 
№ 5 (160) (2018) ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація  PDF
Олена Коваленко, Наталія Брюханова, Наталія Корольова
 
№ 1 (156) (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА Анотація  PDF
Наталія Івасів
 
№ 4 (159) (2018) МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація  PDF
Ірина Гириловська
 
№ 9 (176) (2019) СТРУКТУРА ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація  PDF
Наталія Самарук
 
№ 3 (170) (2019) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА Анотація  PDF
Олена Варецька
 
1 - 25 з 100 результатів 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо