Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 9(164) (2018) ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО СЛЕНГУ ТА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НИМ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ЗАСІБ МОТИВУВАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація  PDF
Лариса Дудікова, Аліна Марлова
 
№ 4(159) (2018) АКТУАЛІЗАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Анотація  PDF
Наталія Арістова
 
№ 7(162) (2018) ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Інна Форостюк
 
№ 6(161) (2018) КАЗКА ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація  PDF
Ганна Андрєєнкова, Лариса Колодіна
 
№ 11/178 (2019) НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИК ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Ірина Заблоцька
 
№ 6(161) (2018) ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ МЕДІАТЕКСТІВ Анотація  PDF
Тетяна Бешок
 
№ 9(176) (2019) РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Світлана Булавенко
 
№ 7(174) (2019) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ США (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) Анотація  PDF
Ірина Зварич
 
№ 5(160) (2018) АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація  PDF
Ігор Ножко
 
№ 6(173) (2019) РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Анотація
Зоряна Дзюбата
 
№ 5(160) (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ Анотація  PDF
Ольга Єсіпова
 
№ 6(173) (2019) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ (АГРАРНИХ) ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Наталія Тимощук
 
№ 5(160) (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ Анотація
Юрій Таймасов, Олена Зуб, Артем Турчинов
 
№ 5(172) (2019) КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація  PDF
Олена Малінка
 
№ 5(160) (2018) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ Анотація  PDF
Ірина Волошанська, Зоряна Хало
 
№ 4(159) (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ Анотація  PDF
Ліна Короткова
 
№ 1(168) (2019) ДИСЦИПЛІНА “ОСНОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ” У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ФАХІВЦІВ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХОРТИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ Анотація  PDF
Віктор Лиходід
 
№ 1(156) (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація  PDF
Ірина Гириловська
 
№ 6(161) (2018) ПРЕДМЕНТО-МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ (CLIL) В АГРАРНИХ І ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація
Зоряна Дзюбата
 
№ 4(171) (2019) МОТИВАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР УСПІХУ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ Анотація
Любов Крайник
 
1 - 20 з 20 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо