Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (168) (2019) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В США Анотація  PDF
Наталія Гаврилюк
 
№ 3 (170) (2019) СИСТЕМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Анотація  PDF
Лариса Довгань
 
№ 4 (171) (2019) РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 80 – 90-ТІ РОКИ ХХ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) Анотація  PDF
Марія Чепіль
 
№ 9 (176) (2019) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ІМПЕРАТИВИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КАНАДИ Анотація  PDF
Віра Вихрущ, Юрій Козловський
 
№ 8 (175) (2019) ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ – ЯК ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА Анотація  PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 4 (159) (2018) ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація  PDF
Ірина Западинська
 
№ 9 (164) (2018) НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Світлана Яценко
 
№ 4 (171) (2019) ДУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РУМУНІЇ Анотація
Катерина Біницька, Ярослав Нагорний
 
№ 2 (169) (2019) ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ НАУКОВІ ПІДХОДИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНІХ ДИСЦИПЛІН Анотація  PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 6 (161) (2018) ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація  PDF
Юрій Калічак
 
№ 7 (162) (2018) ОСОБЛИВОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ В АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСІ В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація  PDF
Галина Лотфі Гаруді
 
№ 8 (163) (2018) ОСНОВИ ДИЗАЙНУ В ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА Анотація  PDF
Жанна Ясеницька, Галина Савчин
 
№ 6 (173) (2019) ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ, КУЛЬТУРОТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КУЛЬТУРОТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ Анотація  PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 6 (161) (2018) КОРПОРАТИВНА ОСВІТА – ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ Анотація  PDF
Галина Носуліч
 
№ 1 (168) (2019) ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ У ПОЛЬЩІ Анотація  PDF
Юлія Колісник-Гуменюк
 
№ 11 (166) (2018) ЕТНОДИЗАЙН КЕРАМІКИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА Анотація  PDF
Юлія Роїк
 
№ 9 (164) (2018) ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ Анотація  PDF
Юрій Галатюк, Тарас Галатюк
 
№ 11 (166) (2018) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ Анотація  PDF
Світлана Ябковська, Оксана Шахрай
 
№ 8 (163) (2018) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ Анотація  PDF
Мирослав Криштанович
 
№ 2 (157) (2018) НАУКОВА ОСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ Анотація  PDF
Світлана Бабійчук
 
№ 9 (164) (2018) ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ Анотація  PDF
Олександр Шпак, Світлана Булавенко, Наталія Примаченко
 
№ 8 (163) (2018) АНАЛІТИКО-УЗАГАЛЬНУВАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПОЛЬЩІ ТА ЛАТВІЇ Анотація  PDF
Наталія Арістова
 
№ 2 (157) (2018) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ Анотація  PDF
Оксана Сторонська
 
№ 2 (157) (2018) ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ (ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Анотація  PDF
Світлана Цюра, Наталія Солина
 
№ 4 (171) (2019) ІНШОМОВНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ШВЕЦІЇ Анотація  PDF
Інна Фельцан
 
1 - 25 з 129 результатів 1 2 3 4 5 6 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо