Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 1 (168) (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗА ТВОРАМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Анотація  PDF
Любов Скалич
 
№ 11 (166) (2018) ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ Анотація  PDF
Світлана Ябковська, Оксана Шахрай
 
№ 9 (164) (2018) НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація  PDF
Світлана Яценко
 
№ 4 (159) (2018) ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація  PDF
Ірина Западинська
 
№ 4 (159) (2018) СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII СТ. – 1939 Р. Анотація  PDF
Марія Багрій
 
№ 2 (157) (2018) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація  PDF
Орися Білоус
 
№ 1 (156) (2018) РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН Анотація  PDF
Алла Григор’єва
 
№ 12 (167) (2018) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТІВ МИСТЕЦТВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація  PDF
Ірина Гавран
 
№ 7 (162) (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА У ПОЗАКЛАСНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Алла Ревть
 
№ 1 (156) (2018) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація  PDF
Інна Ромащенко
 
№ 7 (162) (2018) СВОЄРІДНІСТЬ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН Анотація  PDF
Ася Сучану
 
№ 11 (166) (2018) “НОВЕ ВИХОВАННЯ” ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВІДІЯ ДЕКРОЛІ Анотація  PDF
Галина Кемінь
 
№ 7 (162) (2018) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ НА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ Анотація  PDF
Надія Ашиток
 
№ 10 (165) (2018) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ОНТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТНОСТІ У ПРОЦЕСІ САМОУСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Ірина Нестерова
 
№ 6 (161) (2018) ВЕБ-КВЕСТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Інна Шелудько
 
№ 5 (160) (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ Анотація
Юрій Таймасов, Олена Зуб, Артем Турчинов
 
№ 9 (164) (2018) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ Анотація  PDF
Раїса Мойсеєнко
 
№ 4 (159) (2018) ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТА СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Микола Вовчанський
 
№ 9 (164) (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНИКА У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї Анотація  PDF
Олена Квас, Марія Шира
 
№ 9 (176) (2019) ФАКТОРИ ТА ПРОБЛЕМИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КАР’ЄРНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Валентина Лозовецька
 
№ 8 (163) (2018) ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ШКОЛИ І БАТЬКІВ УЧНІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Яна Волкова
 
№ 5 (172) (2019) ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СМИСЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У СВІТОГЛЯДНИХ ПОШУКАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДО 205 РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНІАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, ПЕДАГОГА) Анотація  PDF
Григорій Васянович, Емілія Костишин, Ірина Бабій
 
№ 8 (163) (2018) ПОБУТОВИЙ ЖАНР УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ Анотація  PDF
Оксана Самбірська
 
№ 2 (157) (2018) ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА Анотація  PDF
Раїса Крат
 
№ 4 (171) (2019) ВІДОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА КІНЦЯ ХVIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ Анотація  PDF
Марія Багрій
 
1 - 25 з 27 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо