ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Людмила Шевченко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.213480

Ключові слова:

професійна мобільність, інноваційна педагогічна діяльність, майбутні учителі технологій, професійна компетентність

Анотація

Динамічність розвитку сучасного суспільства, короткий життєвий цикл нових високотехнологічних галузей, модифікація не просто окремих технологій, а цілих груп технологій передбачає настільки ж швидке усвідомлення потреби в нових фахівцях а й модернізацію існуючих моделей підготовки кадрів, що передбачає формування професійно-мобільних кваліфікованих учителів технологій, яким притаманні динамічність, постійний пошук, прагнення до вивчення і впровадження інновацій не тільки у педагогічну діяльність, але і у технологічну. Процес формування професійної мобільності майбутніх учителів технологій необхідно розглядати як взаємоузгоджену систему психологічних, загальнопедагогічних та методичних процедур, що регламентують спільну навчальну діяльність викладачів і студентів й позитивно впливають на формування їхньої готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

У контексті означеної проблематики розглянуто науково-педагогічні аспекти формування професійної мобільності майбутніх учителів технологій як однієї з важливих умови підготовки до інноваційної педагогічної діяльності та подальшого професійного розвитку. З використанням комплексу методів дослідження обґрунтовано організаційно-методичні шляхи, виокремлено найбільш перспективні, на наш погляд, практичні підходи до її поетапного розв’язання у контексті формування готовності студентів до професійної мобільності: адаптаційний, навчально-тренувальний, оціночно-корекційний.

Біографія автора

Людмила Шевченко

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Посилання

Igoshev, B. M. (2008). Organizatsionno-pedagogicheskaia sistema podgotovki professionalno mobilnykh spetsialistov v pedagogicheskom universitete [Organizational and pedagogical system of preparing professionally mobile specialists at a pedagogical university]. Moscov, 201p. [in Russian].

Prima, R. M. (2009). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia i praktyka [Formation of professional mobility of future primary school teachers: Theory and Practice]. Dnipropetrovsk, 367 p. [in Ukrainian].

Schwille, John., Dembele, Martial., Schubert, Jane (2007). Global Perspectives on Teacher Learning: Improving Policy and Practice. Paris: International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO. Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496753.pdf/. [in English].

Sorokin, P.A. (1992). Sotsialnaia i kulturnaia mobilnost [Social and cultural mobylnost]. Human. Civilization. Society. Moscov, 543 p. [in Russian].

Sydorenko, V. (2010). Psykhofiziolohichni osnovy trudovoho navchannia – vazhlyvyi komponent profesiinoi pidhotovky vchytelia [Psychophysiological bases of labor training –an important component of teacher training]. Labor training in educational institution. No. 3, pp. 25–28. [in Ukrainian].

Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: An international review of the literature. Paris: International Institute for Educational Planning, UNESCO.197 p. [in English].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті