DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216612

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ У ПОЛЬЩІ (1918–1939 РР.)

Марія Чепіль

Анотація


У статті охарактеризовано концепції фізичного виховання дітей і молоді у міжвоєнний період Польщі. Їх фундаментом було поєднання компонентів фізичної культури – фізичного виховання, спорту, туризму. Спільним для них було те, що фізичне виховання мусить бути на п’єдесталі серед суспільних цінностей, щоб держава могла краще функціонувати. Фізичне виховання розглядалося на рівні з моральним та інтелектуальним, а інколи навіть було важливішим за них. Велику роль фізичне виховання відігравало у формуванні доброго громадянина. Акцентовано увагу на підручниках, на рухливих іграх і забавах, вправах, гімнастиці і спорті.


Ключові слова


фізичне виховання; концепції; методика; активність; діти; молодь; Польща

Повний текст:

PDF

Посилання


Bielski, J., & Blada, E. (2014). Zdrowie і kultura fizyczna na przestrzeni dziejόw [Health and physical culture throughout history]. Krakόw: Impuls, 188 p. [in Polish].

Gaj, J. (1993). Koncepcje, uwarunkowania i efekty instytucjonalnej dzaiłalnośći w dziedzinie kultury fizycznej w Polsce w latach 1918–1939 [Concepts, conditions and effects of institutional activity in the field of physical culture in Poland in 1918–1939]. Physical education and sport, 4, pp. 109–115. [in Polish].

Gaj, J. (1965). Kultura fizyczna w Wielkopolsce na tle sytuacji gospodarczo-społecznej i politycznej (1918–1939) [Physical education in Greater Poland against the background of the economic, social and political situation (1918–1939)]. Poznań: WSWF, Vol. 6, pp. 25–48. [in Polish].

Dolata, E. (2005). Piasecki Eugeniusz Witold. Educational encyclopedia of the 21st century. Warszawa: Żak, Vol. IV, pp. 369–373. [in Polish].

Modziankowska, H. (1967). Rozwόj wychowania fizycznego i sportu w Polsce w latach 1914–1944 [Development of physical education and sport in Poland in 1914–1944]. From the history of physical culture in Poland: Materials of the Plenum on the occasion of the 100th anniversary of Polish sport. Warszawa, pp. 63–140. [in Polish].

Nawrot-Borowska, M. (1978). Higiena małego dzeicka w świetle poradnikόw z początku XX wieku [Hygiene of the small child in the light of guides from the beginning of the 20th century]. Bydgoszcz: Wyd. UKW, pp. 169–197. [in Polish].

Nowak, I. (1996). Sport szkolny w latach 1918–1939 [School sports in 1918–1939]. Physical education and sport, 4, pp. 140–146. [in Polish].

Osmolski, W. (1927). Kształcenie kierownikόw wychowania fizycznego oraz powołanie i organizacja Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego [Training of physical education managers and vocation and organization of the State Institute of Physical Education]. Soldier of Greater Poland, 19–20, pp. 6–7. [in Polish].

Rotkiewycz, M., & Wilk, S. (1993). Wychowanie fizyczne i hihiena szkolna w świetle zjazdόw i wystaw lekarzy i przyrodnikόw polskich. Cz. II (1918–1939) [Physical education and school hygiene in the light of conventions and exhibitions of Polish doctors and naturalists]. P. II (1918–1939)]. Warszawa: PWN, pp. 89–97. [in Polish].

Strzyżewski, S. (1988). Tendencje w metodyce wychowania fizycznego w Polsce w latach 1918–1939 [Tendencies in the methodology of physical education in Poland in 1918–1939]. Physical education and school hygiene, 36, pp. 305–306. [in Polish].

Zieliński, H. (1983). Historia Polski 1914–1939 [History of Poland 1914–1939]. Wroclaw, 427 p. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bielski J., Blada E. Zdrowie і kultura fizyczna na przestrzeni dziejόw. Krakόw: Impuls, 2014. 188 s.

Gaj J. Koncepcje, uwarunkowania i efekty istytucjonalnej dzaiłalnośći w dziedzinie kultury fizycznej w Polsce w latach 1918–1939. Wychowanie fizyczne i sport. 1993. № 4.S. 109–115

Gaj J. Kultura fizyczna w Wielkopolsce na tle sytuacji gospodarczo-społecznej i politycznej (1918–1939). Poznań: WSWF, 1965. № 6. S. 25–48.

Dolata E. Pisiecki Eugeniusz Witold. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Żak, 2005. T.IV. S. 369–373.

Modziankowska H. Rozwόj wychowania fizacznego i sportu w Polsce w latach 1914–1944. Z dziejów kultury fizycznej w Polsce: Materiały na Plenum GKKFiT z okazji 100-lecia sportu polskiego, Warszawa 1967. S. 63–140.

Nawrot-Borowska M. Higiena małego dzeicka w świetlee poradnikόw z początku XX wieku. Bydgoszcz: Wyd. UKW, 1978. S.169–197.

Nowak I. Sport szkolny w latach 1918–1939. Wychowanie fizyczne i sport. 1996. № 4. S. 140–146.

Osmolski W. Kształcenie kierownikόw wychowania fizycznego oraz powołanie i organizacja Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego. Żόłnierz Wielkopolski. 1927. № 19–20. S. 6–7.

Rotkiewycz M., Wilk S. Wychowanie fizyczne i hihiena szkolna w świetle zjazdόw i wystaw lekarzy i przyrodnikόw polskich. Cz. II (1918–19390. Warszawa: PWN, 1993. S. 89–97.

Strzyżewski S. Tendencje w metodyce wychowania fizycznego w Polsce w latach 1918–1939. Wychowaniw fizyczne i higiena szkolna, 1988. № 36. S. 305–306.

Zieliński H. Historia Polski 1914–1939. Wroclaw, 1983. 427 s.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)