РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • Леонід Оршанський
  • Ліліана Маркова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216614

Ключові слова:

інженерно-технічна освіта, компетентнісний підхід, педагогічні мови, формування професійних компетентностей, заклади освіти, майбутні фахівці інженерно-технічного профілю

Анотація

У статті визначена місія закладів передвищої та вищої інженерно-технічної освіти в умовах реформування освітньої галузі, обґрунтовані концептуальні засади реалізації компетентнісного підходу та формування професійної компетентності майбутнього фахівця інженерно-технічного профілю. На основі аналізу наукових праць та вивчення реальної освітньої практики визначені напрями вдосконалення системи підготовки фахівців інженерно-технічного профілю з позиції реалізації компетентнісного підходу та розроблена відповідна педагогічна модель, що враховує суспільні вимоги і прогностичність розвитку науки, техніки та виробництва.

Визначені чинники підвищення ефективності інженерно-технічної освіти та технологій реалізації компетентнісного підходу як складової педагогічної системи із заданими властивостями, а також запропонований комплекс інноваційних освітніх технологій формування професійної компетентності як показника якості інженерно-технічної освіти.

Біографії авторів

Леонід Оршанський

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Ліліана Маркова

заступник директора Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету

Посилання

Baldzhy, Ye., Drach, I., Kalashnikova, S. & Kovalenko, O. et al. (2017). Rozvytok instytutsiinoho potentsialu universytetiv u konteksti hlobalnoho liderstva: monohrafiia [Development of institutional potential of universities in the context of global leadership: a monograph]. (Ed.). S. Kalashnikova. Kyiv, 205 p. [in Ukrainian].

Karpash, M., Kryzhanivskyi, Ye. & Karpash, O. (2014). Vyshcha inzhenerna osvita v umovakh staloho rozvytku suspilstva [Higher engineering education in the conditions of sustainable development of society]. Higher education in Ukraine.No. 2. pp. 55–60. [in Ukrainian].

Korsak, K., Tarutina, Z., Pokhresnyk, A., Kozlakov, H. & Hurzhii, A. et al. (2014).Teoretyko-metodolohichni osnovy modernizatsii pryrodnychoi y inzhenernoi vyshchoi osvity v umovakh innovatsiino-tekhnolohichnoho rozvytku suspilstva: monohrafiia [The theoretical and methodological bases of modernization of natural and engineering higher education in the conditions of innovative and technological development of society: monograph]. Kyiv, 202 p.[in Ukrainian].

Ohorodnichuk, I. A. (2013). Osoblyvosti formuvannia kompetentnosti maibutnikh inzheneriv [The features of formation of competence of future engineers]. Science and education. No.1-2. pp. 193–197. [in Ukrainian].

Pozhuiev, V. I. (2006). Kliuchovi problemy suchasnoi inzhenernoi osvity v konteksti reformy vyshchoi osvity [The key problems of modern engineering education in the context of higher education reform]. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy.Vol. 24. pp. 4–14.[in Ukrainian].

Psykholoho-pedahohichni zasady proektuvannia innovatsiinykh tekhnolohii vykladannia u vyshchii shkoli: monohrafiia (2011). [The psychological and pedagogical principles of designing of innovative teaching technologies in higher school: monograph]. (Ed.). Andrushchenko V.P., Luhovyi V.I. Kyiv, 260 p.[in Ukrainian].

Zinchenko, V., Horbunova, L., Kurbatov, S. & Mielkov, Yu. (2019). Stratehii vyshchoi osvity v umovakh internatsionalizatsii dlia stiikoho rozvytku suspilstva: metodychni rekomendatsii [The strategies of higher education in the conditions of internationalization for sustainable development of society: methodical recommendations]. (Ed.).V. Zinchenko. Kyiv, 107 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті