ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Надія Стеценко
  • Галина Ткачук

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216687

Ключові слова:

управління закладом освіти, освіта, управлінська діяльність, керівник закладу освіти, стиль управлінської діяльності, менеджер освіти

Анотація

У статті досліджено проблему формування індивідуального стилю у майбутнього керівника освітнього закладу. Визначено, що важливим для успішної діяльності закладу вищої освіти є особистість керівника, який готовий до інновацій, креативності та зможе впроваджувати всі ті зміни, що висуває сучасне суспільство. Автори проаналізували освітньо-професійну програму підготовки менеджера освіти “Управління навчальним закладом” спеціальності “073 Менеджмент, галузь знань: 07 Управління та адміністрування” і виявили, що найбільше сприяють формуванню індивідуального стилю управління дисципліни гуманітарної підготовки. З метою виявлення орієнтовного стилю управління майбутніми менеджерами освіти було проведено опитування серед студентів-магістрантів, які навчаються за відповідною освітньо-професійною програмою, і директорів-практиків закладів середньої освіти. Порівняння результатів опитування дало змогу виявити велику різницю у сформованості індивідуальних стилів управління між майбутніми менеджерами та діючими директорами шкіл. Результати дослідження також підтвердили думку, що у процесі управління неможливо керуватись лише одним стилем, а необхідно застосовувати їх поєднання.

Біографії авторів

Надія Стеценко

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, директор Центру дистанційного навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Галина Ткачук

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посилання

Androshchuk, L.M. (2009). Formuvannia indyvidualnoho styliu diialnosti maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Formation of individual style of activity of the future teacher of choreography]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv, 188 p. [in Ukrainian].

Bondarchuk, O.I. (2008). Sotsialno-psykholohichni osnovy osobystisnoho rozvytku kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u profesiinii diialnosti [Socio-psychological bases of personal development of heads of general educational institutions in professional activity]. Kyiv, 318 p. [in Ukrainian].

Dmytrenko, H. A. (2013). Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini: liudynotsentrychnyi kontekst [Strategy for the development of higher education in Ukraine: a human-centered context]. Economy and state. № 10. pp. 114–118. [in Ukrainian].

Ivakh, S. (2019). Komponenty orhanizatsiinoi kultury kerivnykiv zakladiv doshkilnoi osvity [Components of organizational culture of head of preschool education]. Youth & market. No.8 (175). pp.49–54. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.179339. [in Ukrainian].

Pachkovskyi, Iu.F. (2011). Psykholohiia pidpryiemnytstva [Psychology of entrepreneurship]. Lviv, 274 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті