ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Зоряна Борисенко
  • Любов Гаврищак
  • Наталія Подоляк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216691

Ключові слова:

міграція, імміграція, еміграція, трудова міграція, адаптивна здатність, міграційна установка

Анотація

У статті аналізуються дослідження психологів стосовно такого поняття, як міграція у соціально-психологічному аспекті. Зокрема аналізуються психологічні сутність та види міграційних процесів (еміграція, імміграція), причини й особливості міграційних процесів у сучасній Україні. Авторами проаналізовані особливості міграційних установок сучасної української молоді та вплив на їх формування таких чинників, як вік, стать, місце проживання та дотичність до процесу міграції.

Біографії авторів

Зоряна Борисенко

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Любов Гаврищак

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Наталія Подоляк

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Demograficheskij jenciklopedicheskij slovar (Ed.). Valentej D.I. (1985). [Demographic encyclopedic dictionary]. Moscow, 251 p. [in Russian].

Mihratsiini protsesy v suchasnomu sviti: svitovyi, rehionalnyi ta natsionalnyi vymiry: (Poniatiinyi aparat, kontseptualni pidkhody, teoriia ta praktyka) (2004). [Migration processes in the modern world: global, regional and national dimensions: (Conceptual apparatus, conceptual approaches, theory and practice)]. Encyclopedia. (Ed.). Rimarenko Yu. Kyiv. pp. 912 – 914. [in Ukrainian].

Piskun, O., Prybytkova, I. & Volovych, V. (2006). Mihratsiina sytuatsiia v Ukraini [The migrational situation in Ukraine]. Political thought. No.8. pp. 45 – 72. [in Ukrainian].

Prybytkova, I. (2011). Suchasni mihratsiini protsesy: teoretyko-metodolohichni aspekty doslidzhen [Modern migration processes: theoretical and methodological aspects of research. Sociology: theory, methods, marketing]. Sociology: theory, methods, marketing. Kyiv, No.1, pp. 161 – 172. [in Ukrainian].

Trubych, S. (2009). Mihratsiini protsesy i zainiatist naselennia [Migration processes and employment]. Journal of Lviv National University. Series: International relations. Lvіv, vol.1, рр. 398 – 403. [in Ukrainian].

Homra, A.U. (1999). Migracija naselenija: voprosy teorii, metodiki issledovanija [Population migration: questions of theory, research methods]. Kyiv, 148 р. [in Russian].

Sheliuk, V. (2001). Sotsialna mihratsiia: Etapy, funktsii, typy [Social migration: Stages, functions, types]. Perspectives, No. 3 (15), рр. 46 – 47. [in Ukrainian].

Available at:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.oecd.org/els/mig/RUSSIAN.pdf&ved=2ahUKEwiCvKiX1YHiAhVwpYsKHepZCi gQFjAAeg QIBRAC&usg= AOvVaw26UTO-eAt1ndqdcVLNFfs7

Available at: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/03/zvitpj.pdf (38)

Geist, B. (2002). Sociologicky slovnik [Sociological dictionary]. 580 р. [in Polish].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті