DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216692

ПРОПЕДЕВТИКА КУРСУ “ІНФОРМАТИКА” В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Іван Василиків

Анотація


У статті проаналізовано необхідність вивчення інформатики, починаючи з молодшого шкільного віку; розглядаються цілі, які поставлені перед учителем та учнями при вивченні інформатики в початковій школі. Проведення уроку із застосуванням ІТ вимагає від вчителя як власних навичок ефективного використання ІТ, так і знань методів застосування цих технологій у початковій школі, а також санітарно-гігієнічних вимог і вікових особливостей учнів. Комп’ютерна підтримка вивчення базових предметів вимагає для практичної реалізації цього процесу відповідної підготовки вчителів початкових класів засобами ІТ.


Ключові слова


інформатика; початкова школа; наступність навчання; ІТ; інформаційна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusych, O. (2006). Kompiuterna pidtrymka kursu “Skhodynky do informatyky”: zrobleno pershyi krok [Computer support of the course “Steps to Informatics: the first step]. Elementary school. No. 7. pp. 41–43. [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. & Lapinskyi, V. V. (2012). “Metodolohichni ta metodychni osnovy stvorennia i vykorystannia elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia”[“Methodological and methodological bases of creation and use of electronic means of educational purpose”]. Computer at school and family. No. 2. pp. 3–62. [in Ukrainian].

Vlasii, O. O., Dudka, O. M. & Kibirieva, L. M. (2015). “Osoblyvosti rozrobky prohramnoho zabezpechennia dlia pochatkovoi ta serednoi shkoly” [“Features of software development for primary and secondary schools”]. Computer-integrated technologies: education, science, production. Vol. 19. pp. 182–188. [in Ukrainian].

Hrynevych, L., Elkin, O. & Kalashnikova, S. “Nova ukrainska shkola : Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly” [“New Ukrainian School: the conceptual principles of Secondary School reformation”]. Available at: http://mon.gov.ua. [in Ukrainian].

Hurzhii, A. M. & Lapinskyi, V. V. (2013). [“Elektronni osvitni resursy yak osnova suchasnoho navchalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv” [“Electronic educational resources as the basis of the modern educational environment of secondary schools”]. Information technology in education. No. 5. pp. 30–37. [in Ukrainian].

Zhaldak, M.I. & Ramskyi, Yu.S. (1997). Proekt standartu osvitnoi haluzi informatyky [Draft of standard of educational branch of Informatics]. Kyiv. pp. 48–59.[in Ukrainian].

Kyvliuk, O. (2006). Analiz naukovykh doslidzhen z problematyky propedevtyky informatyky v pochatkovii shkoli [An analysis of scientific research on the problems of propaedeutic of computer science in primary school]. Informatics and information technologies in educational institutions. No. 6. pp. 69–72. [in Ukrainian].

Lavrentieva, H. P. (2011). “Zdoroviazberezhuvalni vymohy do zastosuvannia elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia” [“Health saving requirements for the use of electronic learning tools”]. Information technologies and teaching aids.No. 2 (22). Available at: http://www.journal.iitta.gov.ua. [in Ukrainian].

Lytvynova, S. H. (2013). “Osoblyvosti rozrobky kryteriiv otsiniuvannia elektronnykh osvitnikh resursiv” [Peculiarities of development of criteria for evaluation of electronic educational resources ”]. Proceedings. Kirovohrad. part1. pp. 63–67. [in Ukrainian].

Melnyk, O. M. (2017). “Proektuvannia elektronnykh osvitnikh resursiv z matematyky dlia uchniv pochatkovoi shkoly” [“Design of electronic educational resources in mathematics for primary school students”]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Mykytiuk, O. M., Olefirenko, N. V. & Yants, N. D. (2011). “Tekhnolohiia proektuvannia elektronnykh dydaktychnykh resursi” [“Technology of designing the electronic didactic resources”]. Means of educational and research work. Vol. 40. pp. 141–153. [in Ukrainian].

Witold Kranas, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Agnieszka Samulska, Miroslawem Wyczolkowskim (2004). Program nauczania informatyki w szkole podstawowej “Lekcje z komputerem” [Elementary School Informatics Curriculum “Computer Lessons”].Warszawa. 52 p. [in Poland].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрусич О. Комп’ютерна підтримка курсу “Сходинки до інформатики”: зроблено перший крок. Початкова школа. 2006. № 7. С. 41–43.

Биков В. Ю., Лапінський В. В. “Методологічні та методичні основи створення і використання електронних засобів навчального призначення”. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 2. С. 3–62.

Власій О. О., Дудка О. М., Кібірєва Л. М. “Особливості розробки програмного забезпечення для початкової та середньої школи”. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2015. вип. 19. С. 182–188.

Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С. “Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи”. URL: http://mon.gov.ua.

Гуржій А. М., Лапінський В. В. “Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів”. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 5. С. 30–37.

Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Проект стандарту освітньої галузі інформатики. Київ: Генеза, 1997. С. 48–59.

Кивлюк О. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2006. № 6. С. 69–72.

Лаврентьєва Г. П. “Здоров’язбережувальні вимоги до застосування електронних засобів навчального призначення”. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. № 2 (22). URL: http://www.journal.iitta.gov.ua.

Литвинова С. Г. “Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів”. Наукові записки. Випуск 4, Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Частина 1. 2013. С. 63–67.

Мельник, О. М. “Проектування електронних освітніх ресурсів з математики для учнів початкової школи”: дис. канд. пед. наук. Київ, 2017.

Микитюк О. М., Олефіренко Н. В., Янц Н. Д. “Технологія проектування електронних дидактичних ресурсі”. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. вип. 40. 2011. С. 141–153.

Witold Kranas, Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Agnieszka Samulska, Miroslawem Wyczolkowskim. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej “Lekcje z komputerem”. Warszawa 2004. 52 s.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)