DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216718

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ У СІЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ В УМОВАХ ЇХ СУЧАСНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Валентина Водяна, Богдан Водяний

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки фахівців мистецько-педагогічного профілю з урахуванням особливостей їх роботи в умовах оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. Розглянуто специфічні завдання, які стоять перед випускником ЗВО, що зумовлені особливостями функціонування освітнього закладу у сільському середовищі. Окреслено педагогічні умови підготовки фахівців мистецько-педагогічного профілю, які забезпечать достатній обсяг їх загальних і фахових компетенцій для розв’язання освітніх завдань у сільських школах.

Ключові слова


фахівці мистецько-педагогічного профілю; педагогічні умови; виховна робота з дітьми і молоддю; сільські школи; культурно-мистецька діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuz, V. H. (2020). Hotuiemo silskoho vchytelia – vykhovatelia [Prepare a rural teacher – educator]. Available at: https://library.udpu.edu.ua/library files/psuh pedagog probl silsk shkolu/9/visnuk 1.pdf (Accessed 19 August 2020) [in Ukrainian].

Osvitnia reforma: rezultaty ta perspektyvy (2019). [Educational reform: results and prospects]. Information and analytical collection. Ministry of Education and Science of Ukraine [official web portal]. Institute of Educational Analytics. Kyiv. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentacii/Institut-zbirnik.pdf. (Accessed 19 August 2020) [in Ukrainian].

Pashenko, S. (2002). Rol shkoly u stvorenni sotsialno-pedahohichnoho kompleksu na seli [The role of school in the creation of socio-pedagogical complex in the village]. Psychological and pedagogical problems of rural school. Collection of scientific works. Kyiv. Vol, 8. pp. 106–111. [in Ukrainian].

Pechenko, I.P. (2007). Silskyi sotsium yak faktor sotsializatsii osobystosti [Rural society as a factor of socialization of personality]. Psychological and pedagogical problems of rural school. Collection of scientific works. (Ed.). N.S. Pobirchenko. Uman, Vol 20. pp.157–164. [in Ukrainian].

Stvorennia opornoi shkoly (2020). [Creating a support school]. Ministry of Education and Science of Ukraine [official web portal]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/oporni-shkoli/ stvorennya-opornoyi-shkoli (Accessed 29 August 2020) [in Ukrainian].

Busel, T. (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Kyiv, Irpin: Perun Publ. 1736 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кузь, В.Г. Готуємо сільського вчителя – вихователя. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_ pedagog_probl_silsk_shkolu/9/visnuk_1.pdf (дата звернення 19.08.20)

Освітня реформа: результати та перспективи. Інформаційно-аналітичний збірник. Міністерство освіти і науки України [офіційний веб портал]. Інститут освітньої аналітики. Київ, 2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentacii/Institut-zbirnik.pdf

Пашенко С. Роль школи у створенні соціально-педагогічного комплексу на селі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць. Київ, 2002. Вип. 8. С. 106–111.

Печенко І.П. Сільський соціум як фактор соціалізації особистості. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць. / ред. Н.С. Побірченко. Умань, 2007. Вип. 20. С.157–164.

Створення опорної школи. Міністерство освіти і науки України [офіційний веб портал]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/oporni-shkoli/stvorennya-opornoyi-shkoli (дата звернення: 29.09.2020)

Великий тлумачний словник української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2007. 1736 с.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)