DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216721

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Андрій Крижановський, Неля Кириленко, Валерій Кириленко

Анотація


Завдяки впровадженню інформаційних технологій в освіту з’явилися нові можливості для індивідуалізації та диференціації навчального процесу, зорієнтованого на розвиток самостійного мислення й ефективну організацію пізнавальної діяльності студентів. Особливої уваги заслуговують інформаційно-комунікаційні технології як один із дієвих засобів інтерактивного навчання. У статті розглядаються педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи із застосуванням хмарних технологій. Хмарні технології розглядаються як технології обробки даних, в яких комп’ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як on-line сервіси.


Ключові слова


хмарні технології; он-лайн сервіси; майбутні учителі початкової школи; заклади вищої освіти; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Babanskyi, Yu. K. (1989). Izbrannye pedagogicheskie trudy [Selected pedagogical works]. Moscov, 560 p.[in Russian].

Bereznikov, A. (2018). Vydy khmarnykh servisiv: yakyi obraty ta ohliad khmarnykh provaideriv [Types of cloud services: which to choose and an overview of cloud providers]. Available at: https://www.de-novo.biz/blog/vidi-hmarnih-servisiv-yakij-obrati-ta-oglyad-hmarnih-provajd-8.[in Ukrainian].

Bykov, V. Yu. & Zhaldak, M. I. (2018). Khmarni tekhnolohii v osviti: materialy Vseukrainskoho naukovo-metodychnoho Internet-seminaru [Cloud technologies in education: the materials of the Ukrainian scientific-methodical Internet-seminar]. Available at: https://www.twirpx.com/file/1909983. [in Ukrainian].

Hurzhii, A. M. Hurevych, R. S. & Kademiia, M. Yu. et al. (2016). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii u profesiino-tekhnichnii osviti: monohrafiia [Information and communication technologies in vocational education: a monograph]. Vol.2. Vinnytsia. pp. 329–357. [in Ukrainian].

Hrynchak, S. I. Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii v navchalnomu protsesi [The use of cloud technologies in the educational process]. Available at: https://goo.gl/mQzhzk. [in Ukrainian].

Koptelov, A. & Berkevich, V. Voprosy informatsionnoy bezopasnosti pri autsorsinge IT-protsessov kompanii[Information security issues when outsourcing the company’s IT processes]. Available at: http://citcity.ru/15815. [in Russian].

Lytvynova, S. H. (2013). Khmarni tekhnolohii v upravlinni doshkilnymy navchalnymy zakladamy [Cloud technologies in the management of preschool educational institutions]. Information and computer technologies in economics, education and social sphere. Vol. 8. Symferopol. pp. 99–101. [in Ukrainian].

Fylosofskyi entsyklopedycheskyi slovar [Philosophical encyclopedic dictionary]. Moscov, 840 p. [in Russian].

Khmarni tekhnolohii [Cloud technologies]. Available at: http://informatika.udpu.org.ua/?page_id=1923. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. Москва: Педагогика, 1989. 560 с.

Березніков А., Жалдак М.І. Види хмарних сервісів: який обрати та огляд хмарних провайдерів. URL: https://www.de-novo.biz/blog/vidi-hmarnih-servisiv-yakij-obrati-ta-oglyad-hmarnih-provajd-8.

Биков В. Ю. Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару. ІІТЗН НАПН України. 2018. URL: https://www.twirpx.com/file/1909983.

Гуржій А. М., Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті: монографія. за ред.. академіка НАПН України Гуржія А.М. у 2 частинах. Ч.2. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. С. 329–357.

Гринчак С. І. Використання хмарних технологій в навчальному процесі. URL: https://goo.gl/mQzhzk.

Коптелов А., Беркевич В. Вопросы информационной безопасности при аутсорсинге IT-процессов компании. URL: http://citcity.ru/15815.

Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами. Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Выпуск 8. Симферополь : ФЛП Бондаренко О.А., 2013. С. 99–101.

Философский энциклопедический словарь. Москва, 1983. 840 с.

Хмарні технології. URL: http://informatika. udpu.org.ua/?page_id=1923.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)