DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216725

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Наталія Васильєва

Анотація


У статті подана характеристика самоорганізації студентів в умовах дистанційного навчання. Охарактеризовано сутність та значення самоорганізації студентів в умовах дистанційного навчання, проаналізовано труднощі, пов’язані з самоорганізацією студентів спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія” у процесі дистанційного навчання обґрунтовано шляхи підвищення їх самоорганізації в умовах дистанційного навчання.


Ключові слова


самоорганізація студентів; заклади вищої освіти; умови дистанційного навчання; шляхи підвищення самоорганізації майбутніх фахівців

Повний текст:

PDF

Посилання


Butenko, V. G. (2015). Do problem formuvanniia pedagogichnoyi maysternosti [On the problem of forming the pedagogical skills of teachers of higher law school]. Theory and methods of education: scientific and pedagogical bulletin. Kherson. [in Ukrainian].

Butenko, N. I. (2018). Estetychnyi aspekt profesiynoyi pidgotovky vchutelia [Aesthetic aspect of professional training of a teacher]. Youth and the market: scientific and pedagogical journal. Drohobych. [in Ukrainian].

Vykhrusch, V. O. Metodyka pedagogiky [Methodology of pedagogy]. Ternopi. [in Ukrainian]

Vykhrusch, V.O., Gumenyuk, S.V. & Vihrushch-Oleksyuk, O.A. (2017). Psyhodudaktyka vyschoyi shkoly: innovatsiyni metody navchannia [Psychodidactics of higher school: innovative teaching methods]. Ternopil. [in Ukrainian].

Goncharenko, S.U. (2011). Ukrayinskyi pedagogichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne. [in Ukrainian].

Dychkivska, I.M. (2004). Innovatsiyni pedadogichni tehnologii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv.[in Ukrainian].

Kondrashova, L.V. (2000). Protsess obucheniia v vyshey shkole [The process of teaching in higher school]. Krivoy Rog. [in Russian].

Kremen, V. G. (2007). Yakisna osvita i novi vymogy chasu [Quality education and new requirements of the time]. Pedagogical and psychological sciences in Ukraine. [in Ukrainian].

Samoilenko, O.M. (2013). Pidgotovka bakalavriv-vchyteliv matematyky za dystantsiynoyu formoyu navchanniia [Preparation of bachelors-teachers of mathematics by distance learning]. Monograph. Kherson. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бутенко В. Г. До проблеми формування педагогічної майстерності викладачів вищої юридичної школи. Теорія і методика виховання: науково-педагогічний вісник. Херсон, 2015.

Бутенко Н. І. Естетичний аспект професійної підготовки вчителя. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал, 2018.

Вихрущ, В. О. Методика педагогіки: навчальний посібник. Тернопіль.

Вихрущ В. О., Гуменюк С. В., Вихрущ-Олексюк О. А. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання. Навчальний посібник. Тернопіль, 2017.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне, 2011.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ, 2004.

Кондрашова Л. В. Процесс обучения в высшей школе. Кривой Рог, 2000.

Кремень В. Г. Якісна освіта і нові вимоги часу. Педагогічна і психологічна науки в Україні. 2007.

Самойленко О.М. Підготовка бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання: монографія. Херсон, 2013.

ISSN 2308-4634 (Print), ISSN 2617-0825 (Online)