ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДИТИНИ У КОНТЕКСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ ЇЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ

Автор(и)

  • Юлія Грач

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216727

Ключові слова:

соціалізація, соціальний розвиток, соціальна потреба, соціальна ситуація розвитку

Анотація

Формування й розвиток особистості сучасної дитини зумовлений низкою соціально зумовлених впливів середовища. Соціально-виховними умовами у цьому контексті виступають як позитивні, так і негативно спрямовані соціальні чинники соціалізації дитини у сучасному світі. Глобалізаційні зміни у соціальному, економічному, екологічному та політичному вимірах суспільства слугують тією платформою, на якій вибудовуються якісно і кількісно нові цінності, орієнтири, ставлення до світу, до самого себе, до життя взагалі. Вимоги та виклики сучасного світу нерідко суперечать соціальним і психологічним можливостям особистості дитини, ускладнюють, а, подекуди, й унеможливлюють гармонійний розвиток і соціалізацію дитини. Не заперечуючи зроблених сучасною наукою висновків щодо процесу соціалізації та задоволення соціальних потреб дитини, вважаємо за доцільне детальніше обґрунтувати деякі аспекти розвитку та соціалізації дитини у контексті задоволення її соціальних потреб. У статті автор пропонує до розгляду результати спостереження взаємодії соціально-виховних впливів інститутів соціалізації на процес розвитку й становлення особистості дитини у контексті задоволення її соціальних потреб.

Біографія автора

Юлія Грач

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету

Посилання

Vozna, Yu.V. (2012). Sotsializatsiia uchnivskoi molodi v protsesi funktsionuvannia sotsialno-pedahohichnoho kompleksu [Socialization of student youth in the process of functioning of social and pedagogical complex]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Kyzymenko, L. D. & Biedna, L. M. (2000). Slovnyk-dovidnyk sotsialnoho pratsivnyka dlia studentiv ta sotsialnykh pratsivnykiv [Dictionary-reference book of a social worker]. Lviv, 67 p. [in Ukrainian].

Liuta, L. P. (2014). Instytutsionalizatsiia sotsialnykh potreb yak peredumova vynyknennia sotsialnoi roboty [Institutionalization of social needs as a prerequisite for the emergence of social work]. Kyiv, Actual problems of psychology. Volume 7, issue 35. pp. 134–142. [in Ukrainian].

Materialy vilnoi entsyklopedii – Vikipedii [Materials of the free encyclopedia-Wikipedia]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki. [in Ukrainian].

Pobirchenko, N.A. (2007). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary]. Kyiv, 543 p. [in Ukrainian].

Rashydova, S. S. (2015). Vyznachennia fenomenu i poniattia “potreba” [Definition of the phenomenon and the concept of “need”]. Spirituality of the individual: methodology, theory and practice. Kyiv, No. 5 (68). pp. 113–119. [in Ukrainian].

Kapska, A.J. (2010). Tekhnolohii sotsialnoi roboty: navch. posib. [Technologies of social work]. Kyiv, 351 p. [in Ukrainian].

Goncharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv,612 p. [in Ukrainian].

Ushinskiy, K. D. (1968). Izbrannye pedagogicheskie proizvedeniya [Selected pedagogical works]. Moscow, 556 p. [in Russian].

Shynkaruk, V.I. (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv, 612 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті