ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ РУМУНІЇ ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Лариса Корольова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216811

Ключові слова:

вища освіта, категорія якості, Болонська декларація, управління якістю вищої освіти

Анотація

У статті визначено п’ять основних історичних етапів розвитку вищої педагогічної освіти, характерних для Румунії та України від виникнення педагогічної думки до сьогодення. Акцентовано увагу на важливості використання системного підходу під час проведення компаративного (порівняльного) дослідження. На основі аналізу наукових робіт, документів, Інтернет-ресурсів здійснено порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти цих країн і надано їх характеристику. Визначено спільні риси та відмінності. Розкрито трансформаційні процеси, які сприяли становленню вищої освіти в Румунії та в Україні.

Біографія автора

Лариса Корольова

викладач кафедри англійської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Посилання

Vitvytska, S.S. (2006). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly: Pidruchnyk za modulnoreitynhovoiu systemoiu navchannia dlia studentiv mahistratury [Fundamentals of Higher Education Pedagogy: A Textbook on the Modular Rating System of Education for Master’s Students]. Center for Educational Literature. Kyiv, 384p. [in Ukrainian].

Hluzman, A. V. (1997). Unyversytetskoe pedahohycheskoe obrazovanye : opyt systemnoho yssledovanyia [University pedagogical education: the experience of systems research]. Kyiv, 312 p. [in Ukrainian].

Korolova, L.V. (2019). Suchasni aspekty pidhotovky vchytelia inozemnoi movy u Rumunii v zahalnoievropeiskomu vymiri [Modern aspects of training the foreign language teachers in Romania in conformity the European dimension]. Youth & market, Vol.1(168), рр.152–155. [in Ukrainian].

Boerescu, V. (1865). Codicele român sau Colecțiune de legile principatelor Unite Române, Tipografia Cesar Bolliac [Romanian Codes or Collection of the laws of the United Romanian principalities, Cesar Bolliac Printing House]. p. 173. [in Romanian].

Bujoreanu, I. (1873). Colecțiune de legiuirile României vechi și noi câte s-au promulgat până la finele anului 1870 [Collection of laws of old and new Romania, issued before the end of 1870]. București, pp. 1875–1880 [in Romanian].

Manualele vremurilor noi (2007). Available at: https://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2007-09-17/manualele-vremurilor-noi.html (Accessed 27 Aug 2020). [in Romanian].

Oltean, V. Prima şcoală românească – Începuturi asile. Available at:https://destinatii.liternet.ro/articol/68/Vasile-Oltean/Prima-scoala-romaneasca-Inceputuri.html (Accessed 27 Aug 2020) [in Romanian].

Mihail, C. (2012). The (Daco-) Limbajul militar (daco-)roman și influența sa asupra limbii și istoriei poporului român, Editura Militară, pp. 55–56. [in Romanian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті