ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Вікторія Ворожбіт-Горбатюк
  • Інна Хижняк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.230497

Ключові слова:

виховання, історичний підхід, синергетичний підхід, освіта, особистість, цінності, якість освіти

Анотація

У статті визначено проблеми, які стоять перед організаторами виховної роботи в закладі освіти: неоднозначність розуміння суті і структури виховання, поєднання європейських і національних цінностей у змісті такого виховання, організації виховання у реальному і віртуальному просторі.

Акцентовано увагу на національно-патріотичному вихованні, що зумовлено реальністю. Авторами зазначено циклічність виховання людини за історичним підходом і ідеєю природовідповідності. Досягнення цілей виховання, на думку авторів, залежить від однозначності їх розуміння та очікуваних результатів виховання усіма учасниками такого процесу, системного партнерства у досягненні визначеної мети.

Зазначено, що ритм і правила партнерства у вихованні узгоджуються з принципом причинності. Потенціал методичних засобів мають самоконтроль, формування сили волі, моральний вишкіл, позитивне, оптимістичне програмування розвитку вихованця.

Біографії авторів

Вікторія Ворожбіт-Горбатюк

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Інна Хижняк

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

Посилання

Antipov, O. (2014). Fenomen patriotyzmu yak odyn zi skladnykiv natsionalnomovnoi kartyny svitu [The phenomenon of patriotism as one of the components of the national language picture of the world]. Theoretical and didactic Philology. Pegagogy. Pereiaslav-Khmelnytskyi. Vol. 7. pp. 226–237. [in Ukrainian].

Bekh, I. (2017). Hrani dukhovnoho zrostannia osobystosti [Facets of spiritual growth of the individual]. Elementary Scool. No. 1. pp. 3–7. [in Ukrainian].

Vorozhbit-Horbatiuk, V. (2021). Kompetentnist pedahohichnoho partnerstva yak bazys yakosti vyshchoi pedahohichnoi osvity [Competence of pedagogical partnership as a basis for the quality of higher pedagogical education]. Youth & market. No.10/196. pp.63–68. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.248528 [in Ukrainian].

Bondarenko, O. (2016). Vykhovannia patriotyzmu ukrainskoi molodi v istorychnii retrospektyvi [Education of Ukrainian youth patriotism in historical retrospect]. Bulletin of the National Academy of the State Border Service of Ukraine. Pedagogy. Vol. 6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_4 [in Ukrainian].

Harashchuk, O. V. & Kutsenko, V. I. (2016). Formuvannia novoi paradyhmy patriotychnoho vykhovannia molodi – skladovoi natsionalnoi bezpeky (sotsialno-ekonomichni aspekty) [Formation of a new paradigm of patriotic education of youth – a component of national security (social and economic aspects)]. Scientific bulletin of the Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk “Economy and Region”. No. 4. pp. 27–34. [in Ukrainian].

Hershunenko, O., Shpak, O. & Prymachenko, N. (2022). Vikovi osoblyvosti formuvannia hromadianskoi aktyvnosti starshoklasnykiv [Age-specific features of the formation of civic activity of high school students]. Youth & market. No. 3/201. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259890 [in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia (2022). [The concept of national and patriotic education]. Available at : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15#Text [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2010). Filosofiia liudynotsentryzmu v osvitnomu prostori [The philosophy of human-centeredness in the educational space]. Kyiv, 520 p. [in Ukrainian].

Kurylo, V. (2014). Osnovu systemy natsionalno-patriotychnoho vykhovannia maie stanovyty ideia ukrainskoi derzhavnosti [The basis of the system of national-patriotic education should be the idea of Ukrainian statehood]. Native school. No. 4/5. pp. 8–9. [in Ukrainian].

Khyzhniak, I.A. & Vorozhbit-Horbatiuk, V.V. (2021). Mizhuniversytetski komunikatsiini zakhody yak sposib formuvannia rehionalnoho doslidnytskoho seredovyshcha [Interuniversity communication events as a way of forming a regional research environment]. Teacher professionalism: theoretical and methodical aspects. pp. 5–18. Available at : http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/236444/234962 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

Статті