КОМУНІКАТИВНО-РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Світлана Яців
  • Юлія Веляник

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.233981

Ключові слова:

майбутні вчителі англійської мови, комунікативно-риторичні уміння, професійна підготовка, мовна компетентність

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки майбутнього вчителя англійської мови. Автори вагоме місце в цьому процесі відводять комунікативній підготовці. Саме комунікативно-риторичні вміння як важливий складник загальної і професійної культури педагога допоможуть учителеві англійської мови, окрім іншого, ефективно організовувати педагогічний процес, будувати переконливу комунікацію з дітьми, їхніми батьками, колегами, громадськістю тощо. У структурі комунікативно-риторичних умінь виокремлено три взаємопов’язані компоненти (мисленнєвий, мовленнєвий, комунікативний). Вимоги до професії майбутнього вчителя англійської мови передбачають наявність у фахівця відповідних умінь для ефективного забезпечення її комунікативно-риторичних аспектів. Ці вміння мають свою специфіку, що зумовлюється метою, завданнями, об’єктами, сферами застосування та функціями його професійної діяльності.

Біографії авторів

Світлана Яців

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Юлія Веляник

студентка ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Посилання

Bilavych, H., Mukan, N. (2020). Kultura ukrainskoho movlennia maibutnikh pravoznavtsiv kriz vymir erystyky [The ukrainian speech culture of future jurists through the prism of heuristics]. Youth & market, no. 6–7 (185–186), рр. 47–51. [in Ukrainian].

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia (2003). [Pan-European Recommendations for language education: study, teaching, assessment]. (Ed.). S.Iu. Nikolaieva. Kyiv. [in Ukrainian].

Kalinina, L. V. & Samoiliukevych, I. V. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia inozemnykh mov u konteksti yevropeiskykh vymoh [Professional training of future teachers of foreign languages in the context of European requirements.]. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/481/1/04klvkev.pdf [in Ukrainian].

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku [The concept of implementation of state policy in the field of reforming general secondary education “New Ukrainian School” for the period up to 2029]. Available at: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. Yu. (2010). Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [The goals of teaching foreign languages in terms of the competence approach]. Foreign languages, no.2, рр. 11–17. [in Ukrainian].

The European Indicator of Language Competence. Report from the Educational Council to the European Council. Barcelona, March 2002. Available at: http://www.edu.language learning.com.ua. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті