ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕМАТИКА У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ПОЛЬЩІ В 1950–1970-Х РР.

Автор(и)

  • Лариса Сливка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.234145

Ключові слова:

здоров’язбережувальне виховання, Польща, загальноосвітня школа, 1950–1970-х рр., навчальні програми

Анотація

У 1950–1970 х рр. в загальноосвітніх школах Польщі здоров’язбережувальна тематика знаходила вияв у змісті низки навчальних дисциплін, у процесі реалізації авторських спецкурсів відповідного спрямування і під час годин класного керівника. У статті проаналізовано потенційні можливості у зазначеному контексті курсів “Фізичне виховання” і “Біологія”. Озвучено завдання фізичного виховання, які декларувалися в навчальній програмі цієї дисципліни   підтримання і примноження здоров’я, формування естетики постави і рухів, формування уявлень і знань про вплив фізичних вправ на тіло і психіку людини, ознайомлення з основними вимогами гігієни спорту тощо. Деталізовано змістове наповнення розділів “Біології”, присвячених питанням особистої і суспільної гігієни, профілактиці інфекційних захворювань і шкідливих звичок, т.ін.

Біографія автора

Лариса Сливка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Посилання

Yermakova, Т.S. (2017). Teorya i praktyka formuvannya kultury zdoroviya shkolyariv u Polshchi (druga polovyna ХХ pochatok ХХІ stolittya). [Theory and practice of forming a culture of school health in Poland (second half of the XX beginning of the XXI century)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv. 42 p. [in Ukrainian].

Biologiya: program nauki v 11-letnej shkole ogulnokshtalconcey: proyekt. (1949). [Biology: study program in 11-year general school: project]. Warsaw: State schools publishing houses. 78 p. Available at: https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/13739/edition/17977/content. [in Poland].

Chartoryyski, V. (1953). Chasopismo dla nauchycieli. Vychovaniye patriotychne v pracy nauchycyela vychovania fizychnego [Magazine for teachers. Patriotic education in the work of a physical education teacher]. Physical education in the school. No.2. pp. 1–6. [in Poland].

Demel, M. (1968). O vychovaniyu zdrovotnym [About health education]. Warsaw: PZVS. 192 p. [in Poland].

Kutzner, J. (1965). Programy wychowania fizycznego w zreformowanej szkole [Physical education programs in a reformed school]. New school. No.11. pp. 54–58. [in Poland].

Mitkiyevich, K. (1953). Zagadniyeniye higiyeny v pracy vychovavcy fizychnego na tereniye shkoly [The issue of hygiene in the work of a physical educator at school]. Physical education at school. No. 6. pp. 38–44. [in Poland].

Ventlandtova, H. (1960). Metodyka osviyaty sanitarnej: dla vychovavcuv, nauchycyeli, osviatovcuv, pracovnikuv sviyetlic, domuv kultury i sluzhby zdroviya [Methodology of sanitary education: for educators, teachers, educators, employees of community centers, community centers and health services]. Warsaw: State Institute of Medical Publishing. 123 p. [in Poland].

Vychovanye fizychne: program nauki v 11-letniey shkole ogulnokshtalconcey: proyekt (1949). [Physical education: 11-year general education program: project]. Warsaw: State school publishing houses. 126 p. Available at: https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/13572/edition/17976/content. [in Poland].

Vychovanie zdrovotne v shkole (1974). [Health education at school]. Materials of the National Symposium for Health Education, 13–14 October 1971, Kielce. Warsaw. pp. 356–375. [in Poland].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті