ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Автор(и)

  • Сергій Шаров
  • Ганна Гладких

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.238501

Ключові слова:

програміст, комунікативна компетентність, вища школа, професійна лексика, комп’ютерний сленг

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей комунікативної компетентності майбутніх фахівців з комп’ютерних наук. Зазначається, що на сьогодні професія IT-фахівця є однією з найбільш затребуваних та високооплачуваних на ринку праці. Сучасний фахівець з комп’ютерних наук повинен володіти комплексом фахових і ключових компетентностей. Важливе місце серед навичок soft skills займає комунікативна компетентність. Для майбутнього фахівця з комп’ютерних наук вона актуалізується низкою причин: робота в команді, спілкування з клієнтами та замовниками, налагодження зав’язків серед нефахівців. З’ясовано, що велика увага при підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних наук приділяється іншомовній комунікативній компетентності, володінню державною мовою. Виявлені причини важливості іншомовної комунікативної компетентності для майбутніх IT-фахівців. До них належать англомовний синтаксис мов програмування, англомовний інтерфейс програмного забезпечення, можливість працевлаштування за кордоном та ін. Розглянуті окремі приклади словотворення комп’ютерної термінології. Зазначається, що значна частина комп’ютерних термінів містить структурні одиниці англійської мови. Крім того, часто вживаним серед IT-фахівців є комп’ютерний сленг, який має специфічні способи формування слів. Виявлено, що розвиток комунікативної компетентності майбутніх фахівців з комп’ютерних наук відбувається під час вивчення фахових дисциплін, дисциплін з англійської та української мови за професійним спрямуванням. До засобів розвитку комунікативної компетентності відносять інтерактивні методи навчання, ділові ігри, творчі роботи, інформаційно-комунікаційні технології тощо. У подальших дослідженнях передбачається більш детально проаналізувати засоби розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з комп’ютерних наук.

Біографії авторів

Сергій Шаров

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Ганна Гладких

викладач кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Посилання

Gladkykh, H. & Sharov, S. (2019). Napriamy formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv [Directions of the formation of the communicative competence of students]. Innovative pedagogy. No. 1(11). pp. 70–74. [in Ukrainian].

Ivanova, L. & Skornyakova, E. (2018) Soft skills yak vazhlyva skladova konkurentospromozhnosti fakhivtsia z informatsiinykh tekhnolohii [Soft skills – important component of competitiveness of specialists on information technologies]. Young Scientist. No. 12(64). pp. 83–87. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-22 [in Ukrainian].

Kolotiy, N. (2018). Stvorennia motyvatsii do profesiino-oriientovanoi komunikatsii inozemnoiu movoiu u maibutnikh IT-fakhivtsiv [Creation of motivation to professionally oriented foreign language communication for future IT-professionals]. Scientific works. Pedagogy. No. 307(319). pp. 88–91. [in Ukrainian].

Kontsedailo, V. (2017). Klasyfikatsiia netekhnichnykh kompetentnostei maibutnikh inzheneriv-prohramistiv [Classification of non-technical competencies of future software engineers]. Scientific Bulletin Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy. No. 1. pp. 238–250. [in Ukrainian].

Korotun, O.V., Vakaliuk, T.A. & Oleshko, V.A. (2019). Development of a web-based system of automatic content retrieval database. Proceedings of the 2nd Student Workshop on Computer Science & Software Engineering. Kryvyi Rih, November 29, 2019. pp. 182–197. Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper13.pdf (Accessed 26 Jul 2021). [in Ukrainian].

Matviichuk, M. (2012). Osoblyvosti kompiuternoho slenhu: vzhyvannia, formuvannia, pereklad [Features of computer slang: use, formation, translation]. Scientific Bulletin of the UNESCO Department of Kyiv National Linguistic University. Philology, pedagogy, psychology. No. 24. pp. 97–101. [in Ukrainian].

Myrosnychenko, V. & Shishkova, I. (2019). Anhliiski leksychni novoutvorennia u sferi kompiuternykh tekhnolohii ta osoblyvosti yikh perekladu ukrainskoiu movoiu [English lexical innovations in the field of computer technologies and their translation features in Ukrainian language]. Bulletin of the National Technical University “KPI”. Series: Actual problems of Ukrainian society development. No. 1. pp. 87–92. DOI: https://doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.15 [in Ukrainian].

Nazarenko, I. (2018). Komunikatyvno-kohnityvnyi pidkhid u protsesi navchannia hovorinnia maibutnikh prohramistiv [Communicative cognitive approach to teaching professionally oriented English speaking to future programmers]. Pedagogical sciences. No. 1(85). pp. 134–138. [in Ukrainian].

Proskura, S. (2019). Model formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv kompiuternykh nauk [The model of professional competency formation for future bachelors of computer sciences]. Physical and Mathematical Education. No. 3(21). pp. 104–112. DOI: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-021-3-016 [in Ukrainian].

Ruda, S. (2011). Vykorystannia merezhi Internet dlia formuvannia profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh prohramistiv u vyshchomu tekhnichnomu navchalnomu zakladi [The usage of the Internet network for the formation of professional communicative competence of the future programmers at higher educational technical institution]. Bulletin of Taras Shevchenko Lviv National University. No. 21(232). pp. 11–17. [in Ukrainian].

Shandra, N. (2018). Struktura leksychnoi kompetentnosti v dilovomu pysemnomu spilkuvanni maibutnikh IT-fakhivtsiv [The structure of lexical competence in formal written communication of it specialists]. Pedagogical almanac. No. 40. pp. 188–193. [in Ukrainian].

Sharova, T. & Sharov, S. (2018). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky zasobamy tvorchykh robit [Formation of communicative competence of future teachers of computer sciences by means of creative works]. Youth & market. No. 9(164). pp. 33–38. DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.9(164).2018 [in Ukrainian].

Suprun, O. (2019). Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni inozemnoi movy studentam nemovnykh spetsialnostei [The use of interactive methods of teaching foreign languages for students of nonlinguistic specialties]. Scientific Bulletin Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy. No. 1(22). pp. 162–169. [in Ukrainian].

Symonenko, S. (2018). Model formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti fakhivtsiv iz prohramnoi inzhenerii [Model of formation of the communicative competence of software engineering specialists]. Pedagogy of creative personality formation in higher and general academic schools. No. 2(61). pp. 181–185. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-17

Номер

Розділ

Статті