ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО

Автор(и)

  • Вікторія Стинська
  • Зіновій Ящишин
  • Олена Янків
  • Володимир Стинський

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.239264

Ключові слова:

дистанційне навчання, електронні освітні платформи, масові онлайн курси, цифровізація освіти

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі цифрофізації освіти та розвитку одного з її нових форматів – масового навчання за допомогою освітніх платформ у процесі підготовки майбутніх викладачів ЗВО.

Встановлено, що базовими вимогами до підготовки майбутніх фахівців ЗВО є не тільки розвинені комунікативні вміння й навички, самоконтроль і самооцінка, а й інформаційна складова професійної підготовки. А стрімкий перехід ЗВО на дистанційну форму навчання актуалізував питання готовності цифрових технологій забезпечити реалізацію повноцінного освітнього процесу за допомогою адекватних інструментів, ресурсів та сервісів.

Біографії авторів

Вікторія Стинська

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Зіновій Ящишин

кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології Івано-Франківського національного медичного університету

Олена Янків

асистент кафедри патологічної фізіології Івано-Франківського національного медичного університету

Володимир Стинський

студент 2 курсу спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Посилання

Vizualizatsiia ta hrafichnyi dyzain [Visualization and graphic]. Available at: https://library. sumdu.edu.ua/uk/doslidnyku/prohramne-zabezpechennia/analiz-danykh-ta-vizualizatsiia/vizualizatsiia-ta-hrafichnyi-dyzain.html(Accessed 30 April 2021). [in Ukrainian].

Hurevych, R.S. (2005). Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh: navch. posib. dlia stud. ped. VNZ i slukhachiv in-tiv pisliadyplomnoi ped. оsvity [Information and telecommunication technologies in the educational process and scientific research]. Vinnytsia, 366 p. [in Ukrainian].

Lebid, O.V. (2021). Servisy dystantsiinoho navchannia dlia vykladachiv zakladiv vyshchoi osvity [Distance learning services for teachers of higher education institutions]. Suchasna vyshcha osvita: perspektyvni ta priorytetni napriamy naukovykh doslidzhen: II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia studentiv, aspirantiv ta naukovtsiv: tezy dopovidei, Dnipro, 25 bereznia 2021 r. – Modern higher education: promising and priority areas of research: II International scientific-practical conference of students, graduate students and scientists: abstracts, Dnipro, March 25, 2021. (pp. 154 – 159). Dnipro. [in Ukrainian].

Osadcha, K., Osadchyi, V., Spirin, O. & Kruhlyk, V. (2021). Realizatsiia indyvidualizatsii ta personalizatsii navchannia zasobamy MOODLE [Implementation of individualization and personalization oflearning by means of MOODLE]. Youth & market, No.1 (187). pp. 38–43. [in Ukrainian].

Pidbirka servisiv dlia dystantsiinoho navchannia [A selection of services for distance learning]. Available at: http://www.kdket.net.ua/files/dystanc/Zb_rka% 20serv_s_v %20dlia% 20dystants _ynoho%20navchannia.pdf [in Ukrainian] (Accessed 10 May 2021).

Stynska, V.V. (2008). Osnovni problemy reformuvannia vyshchoi osvity Ukrainy u konteksti Bolonskoho protsesu: zbirnyk naukovykh prats [The main problems of reforming higher education in Ukraine in the context of the Bologna process]. Series: Pedagogy, psychology and sociology. Vol. 2. pp.62–64. [in Ukrainian].

Stynska, V.V. & Kondur, O. (2020). Strategies of professional preparation of the competitive specialist in the conditions of information environment. Contemporary technologies in the educational process monografia. Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies, Publishing House of Katowice School of Technology, pp. 75–81. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-29

Номер

Розділ

Статті