МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (у контексті “Загальноєвропейських рекомендацій”)

Автор(и)

  • Світлана Яців

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.242609

Ключові слова:

формування іншомовної компетентності, майбутні вчителі англійської мови, професійно-комунікативна компетентність, заклад вищої освіти, Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти

Анотація

Стаття присвячена методичним аспектам процесу формування іншомовної компетентності майбутніх учителів англійської мови (у контексті “Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти”). Наголошено, що провідне місце в професійній підготовці вчителів іноземної мови повинно бути відведено комунікативній підготовці, позаяк саме комунікативні вміння допоможуть учителеві англійської мови, окрім іншого, ефективно організовувати педагогічний процес, будувати переконливу комунікацію з дітьми, їхніми батьками, а також своїми колегами, громадськістю тощо. Виокремлено положення Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, основним завданням яких є формування у майбутнього фахівця комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне, міжкультурне і професійне спілкування з носіями мови. Проаналізовано власний досвід з формування іншомовної компетентності майбутніх учителів англійської мови.

Біографія автора

Світлана Яців

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Посилання

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia (2003). [Pan-European Recommendations for language education: study, teaching, assessment]. (Ed.). S. Nikolaieva. Kyiv, 273 p. [in Ukrainian].

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferireformuvannia zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku [The concept of implementation of statepolicy in the field of reforming general secondary education “New Ukrainian School” for the period up to 2029]. Available at: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ [in Ukrainian].

Linhvodydaktychni zasady navchannia inozemnykh mov u zakladakh vyshchoi pedahohichnoi ta zahalnoi serednoi osvity : monohrafiia (2018). [Linguodidactic principles of teaching foreign languages in institutions of higher pedagogical and general secondary education: monograph]. Mukachevo, 342 р. [in Ukrainian].

Osvitni prohramy ta zabezpechennia spetsialnostei [Educational programs and specialties]. Available at: https://kaf.pnu.edu.ua/[in Ukrainian].

Frolova, N. A., & Aleshchanova, Y. V. (2014). K voprosu o sposobakh formirovaniya navykov govoreniya na inostrannom yazyke u studentov VPO [On the question of ways to form speaking skills in a foreign language in IDP students]. Successes of modern natural science, no. 11–12, pp. 108–110. [in Russian].

Yatsiv, S., &Velłanyk, Ju. (2021). Komunikatyvno rytorychnyi aspekt pidhotovky maibutnoho vchytelia anhliiskoi movy [Communicative and rhetorical aspect of a futureenglish teacher training]. Youth & market, no. 3 (189), рр. 41–45. [in Ukrainian].

Canal, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. Richards J. and Schmidt R., (eds.) Language and Communication. London : Longman, рр. 2–27. [in English].

The European Indicator of Language Competence.Report from the Educational Council to the European Council. (2002). Barcelona. Available at: http://www.edu.language learning.com.ua. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-17

Номер

Розділ

Статті