ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Христина Шапаренко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.248347

Ключові слова:

професійна підготовка, індивідуальна освітня траєкторія, освітній процес, майбутній педагог, індивідуалізація освіти, педагогічні умови

Анотація

У статті розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх педагогів у спеціально створених для неї умовах. Проаналізовано сучасні підходи до підвищення якості підготовки студентів у системі вищої професійної освіти із використанням індивідуально-орієнованих технологій, до реалізації педагогічних умов професійної підготовки як чинників, від яких залежить ефективність функціонування педагогічної системи. Доведено, що при визначенні педагогічних умов формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти слід врахувати той факт, що власний шлях освіти вибудовується для кожного студента стосовно кожної досліджуваної ним освітньої галузі, специфіку через вибір професії відповідно до особистісних та індивідуальними властивостей, забезпечення якості її освоєння, сходження до вершин професіоналізму та психологічного супроводу професійного становлення.

Біографія автора

Христина Шапаренко

доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії, Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

Посилання

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2009). [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. (Ed.).V. T. Busel. Kyiv, 1736 p. [in Ukrainian].

Hora, N.V. (2018). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh tovaroznavtsiv [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future commodity experts]. A young scientist. No.6 (58) pp. 132–138. [in Ukrainian].

Kolonina, L. H. Osoblyvosti orhanizatsiino-pedahohichnykh umov formuvannia indyvidualnoi osvitnoi traiektorii maibutnoho vchytelia muzyky u protsesi profesiinoi pidhotovky [Peculiarities of organizational and pedagogical conditions of formation of individual educational trajectory of future music teacher in the process of professional training]. Available at: https://media.neliti.com/media/publications/321117-osoblyvosti-orhanizatsiino-pedahohichnykh-u-64711631.pdf (аccessed 10 Sept. 2021) [in Ukrainian].

Konovalova, K. I. (2017). Model formuvannia profesiinoi kultury maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Model of formation of professional culture of future educators of preschool educational institutions in the process of professional training]. Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna. Vol. 1. pp. 184–191. [in Ukrainian].

Konovalova, K.I. (2018) Formuvannia profesiinoi kultury maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional culture of future educators of preschool education institutions in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Odesa, 309 p. [in Ukrainian].

Myronchuk, N.M. (2016). Pedahohichnyi suprovid maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly u protsesi profesiinoi pidhotovky [Pedagogical support of future high school teachers in the process of professional training]. New learning technologies. Institute of Innovative Technologies and Educational Content of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Vol. 89, part 2. pp. 127–131. [in Ukrainian].

Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii (2003). [Preparation of the future teacher for introduction of pedagogical technologies]. (Ed.). I. A. Ziaziuna, O. M. Piekhoty. Kyiv, 240 p. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Available at: http://sum.in.ua (аccessed 12 Aug. 2021) [in Ukrainian].

Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky (2006). [Dictionary-reference book on professional pedagogy]. (Ed.). A.V. Semenovoi. Odesa. Available at: https://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/slovnik.pdf (аccessed 12 Aug. 2021) [in Ukrainian].

Iaroslavtseva, M.I. (2015). Formuvannia profesiinoi samorealizatsii maibutnikh fakhivtsiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u protsesi pedahohichnoi praktyky [Formation of professional self-realization of future specialists of preschool educational institutions in the process of pedagogical practice]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, 24 p. [in Ukrainian].

Iaroshynska,O. O. (2015). Teoretychni i metodychni zasady proektuvannia osvitnoho seredovyshcha profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Theoretical and methodical bases of designing the educational environment of professional training of future primary school teachers]. Doctor’s thesis. Uman, 544 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-23

Номер

Розділ

Статті