НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Інна Радюк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.252361

Ключові слова:

науково-дослідна робота, дослідницька діяльність, майбутній вчитель, початкова школа, професійна підготовка

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність залучення майбутніх вчителів початкової школи до науково-дослідницької роботи у процесі професійної підготовки. Окреслено основні шляхи та етапи реалізації завдання: залучення студентів до гурткової роботи, вивчення навчальної дисципліни “Основи науково-педагогічних досліджень”, виконання дослідницьких завдань у рамках роботи в проблемних групах. Відзначено, що система науково-дослідницької роботи студентів має здійснюватися у поєднанні двох напрямів: в освітньому та позааудиторно.

Біографія автора

Інна Радюк

доктор філософії спеціальності освітні педагогічні науки, асистент кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки

Посилання

Bezruchenkov, Yu. (2019). Tvorchyi potentsial yak element konkurentospromozhnosti maibutnoho fakhivtsia [Creative potential as an element of competitiveness of the future specialist] “Youth and market”. Monthly scientific-pedagogical journal. Drogobych, Vol.9 (176), pp. 91–95. [in Ukrainian].

Vernydub, R. (2012). Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti studentiv-bakalavriv pedahohichnykh universytetiv [Formation of research competence of bachelor students of pedagogical universities]. “Native school”. Vol.6. pp. 58–62. [in Ukrainian].

Katashynska, I. (1996). Formuvannia hotovnosti vchytelia do doslidnytskoi pedahohichnoi diialnosti v umovakh poetapnoi pidhotovky studentiv pedahohichnoho vuzu [Formation of readiness of the teacher for research pedagogical activity in the conditions of step-by-step preparation of students of pedagogical university]. Candidate’s thesis. Kyiv, 202 р. [in Ukrainian].

Klovak, H.T. (2003). Osnovy pedahohichnykh doslidzhen [Fundamentals of pedagogical research]. Chernihiv State Center for Scientific, Technical and Economic Information. Chernihiv, 260 p. [in Ukrainian].

Konverskyi, A. Ye. (2010). Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen [Fundamentals of methodology and organization of scientific research]. Center for Educational Literature. Kyiv, 352 p. [in Ukrainian].

Makahon, O. E. (2004). Seredovyshche yak obiekt naukovo-pedahohichnoho doslidzhennia [Environment as an object of scientific and pedagogical research]. Vocational training and innovation processes in educational institutions. Kharkiv, pp. 74–79. [in Ukrainian].

Radiuk, I. V. (2020). Stvorennia naukovo-doslidnytskoho seredovyshcha yak providna pedahohichna umova formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do samoosvity [Creating a research environment as a leading pedagogical condition for the formation of readiness of future primary school teachers for self-education]. Proceedings. National Drahomanov University of Pedagogical University. Pedagogical sciences series. Kyiv, No.147. pp. 140–147. [in Ukrainian].

Tskhakaia, D. H. (1989). Formu i metodu nauchnoi rabotu studentov i problemu ratsyonalnoho upravlenyia v vusshei shkole [Forms and methods of scientific work of students and problems of rational management in higher education]. Candidate’s thesis. Tbylysy, 23 p. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-25

Номер

Розділ

Статті