НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1944–1953): ПОВСЯКДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Микола Галів
  • Олександра Свйонтик
  • Мирослав Ющишин

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.252821

Ключові слова:

науково-педагогічні працівники, Львівський державний педагогічний інститут, повсякденне життя, наукова робота, репресії

Анотація

У статті висвітлено повсякденні аспекти професійної діяльності науково-педагогічних працівників Львівського державного педагогічного інституту у перші післявоєнні роки (1944–1953). Встановлено, що впродовж окресленого періоду відбувалося становлення науково-педагогічного колективу інституту, зростання його кількісного та якісного складу. Чисельність викладачів за цей час зросла удвічі, збільшилася кількість працівників із науковими ступенями. Освітня діяльність викладачів підлягала суворій регламентації, що проявлялося у чіткому дотриманні графіків навчального процесу, наданні групових та індивідуальних консультацій студентам, участі в численних засіданнях і нарадах. Під впливом ідеологічних кампаній в СРСР викладачі Львівського державного педагогічного інституту змушені були уводити до програм навчальних дисциплін праці радянських політичних діячів. Навчальна діяльність викладачів суворо контролювалася не лише адміністрацією інституту, але й Міністерством освіти УРСР та Міністерством вищої освіти СРСР. Значну увагу керівництво та викладачі інституту приділяли науковій роботі, наголошуючи на потребі захисту дисертацій, публікації наукових праць. Важливе значення мало започаткування збірника “Наукові записки Львівського державного педагогічного інституту” (1947). Велику частину професійного часу викладачів займала громадсько-політична робота та співпраця зі школами. У згаданий період в інституті працювали низка відомих учених: фізик Роман Цегельський, математик Володимир Левицький, історики Маврицій Горн і Василь Інкін, педагог Олександр Дзеверін, біолог Іван Носкевич, філолог Микола Бойчук.

Біографії авторів

Микола Галів

доктор педагогічних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Олександра Свйонтик

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Мирослав Ющишин

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Arkhiv Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka (dali – Arkhiv DDPU). F. 1: LDPI. Spr.: Knyha nakaziv za 1945–1946 n.r. [Archive of Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (hereinafter – the Archive of the State Pedagogical University). F. 1: LDPI. File: Book of orders for 1945–1946 academic year.[in Ukrainian].

Arkhiv DDPU. F. 1: LDPI. Spr.: Knyha nakaziv 1948–1949 n.r. [DSPU archive. F. 1: LDPI. Reference: Book of Orders 1948–1949]. [in Ukrainian].

Arkhiv DDPU. F. 1: LDPI. Spr.: Knyha nakaziv 1950–1951 n.r. [DSPU archive. F. 1: LDPI. Reference: Book of Orders 1950–1951]. [in Ukrainian].

Arkhiv DDPU. F. 1: LDPI. Spr.: Knyha nakaziv za 1951/52 n.r. [DSPU archive. F. 1: LDPI. Reference: Book of Orders 1951/52]. [in Ukrainian].

Arkhiv DDPU. F. 1: LDPI. Spr.: Knyha nakaziv za 1952/53 n.r. [DSPU archive. F. 1: LDPI. Reference: Book of Orders1952/53]. [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti (dali – DALO). F. R-7: Lvivskyi derzhavnyi pedahohichnyi istytut. Op. 1. Spr. 31. – 31 ark. [State Archives of Lviv Region (hereinafter – SALR). FR-7: Lviv State Pedagogical Institute. Op. 1. Ref. 31. – 31 sheets]. [in Ukrainian].

DALO. F. R-7. Op. 1. Spr. 40. – 41 ark. [SALR. F. R-7. Op. 1. Ref. 40. – 41 pages]. [in Ukrainian].

DALO. F. R-7. Op. 1. Spr. 51. – 43 ark. [SALR. F. R-7. Op. 1. Ref. 51. – 43 pages]. [in Ukrainian].

DALO. F. R-7. Op. 1. Spr. 65. – 135 ark. [SALR. F. R-7. Op. 1. Ref. 65. – 135 pages]. [in Ukrainian].

Kosharnyi, I. (1973). U suziri sotsialistychnoi kultury [In the constellation of socialist culture]. Cultural construction in the reunited regions of the Ukrainian SSR (1939 – 1958). Lviv, 238 p. [in Ukrainian].

Kurnoso, Yu. & Rostykus, R. (1957). Rozvytok i zmitsnennia vyshchoi shkoly v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy v pisliavoiennyi period [Development and strengthening of higher education in the western regions of Ukraine in the postwar period]. Chernivtsi, 218 p. [in Ukrainian].

Lukianenko, O. (2019). “Naiblyzhchi druzi partii”: kolektyvy pedahohichnykh vyshiv Ukrainy v obrazakh shchodennia 1920-kh – pershoi polovyny 1960-kh rokiv [“The closest friends of the party ”: groups of pedagogical universities of Ukraine in the images of everyday life of the 1920s – first half of the 1960s]. 658 p. [in Ukrainian].

Maiboroda, V. (1992). Vyshcha pedahohichna osvita v Ukraini: istoriia, dosvid, uroky (1917–1985 rr.). [Higher pedagogical education in Ukraine: history, experience, lessons (1917–1985)]. Kyiv, 195 p. [in Ukrainian].

Marusyk, T. & Herehova, S. (1997). Rozvytok vyshchoi osvity v zakhidnomu rehioni Ukrainy (druha polovyna 40-kh – persha polovyna 50-kh rr. ХХ st.) [Development of higher education in the western region of Ukraine (second half of the 40’s – first half of the 50’s of the twentieth century)]. Ukrainian Historical Journal. No.3. pp.101–109. [in Ukrainian].

Popp, R. (2002). Intelihentsiia Lvova u 1944 – 1953 rr.: etnosotsialna kharakterystyka [The intelligentsia of Lviv in 1944 – 1953: ethnosocial characteristics]. Scientific notebooks of the historical faculty of Lviv National University named after I. Franko.Vol. 4. pp. 373–383. [in Ukrainian].

Rublov, O. & Cherchenko, Yu. (1994). Stalinshchyna y dolia zakhidnoukrainskoi intelihentsii, 20–50-ti roky XX st. [Stalinism and the fate of the Western Ukrainian intelligentsia, 20-50s of the XX century]. Kyiv, 350 p. [in Ukrainian].

Sviontyk, O. & Haliv, M. (2021). Dokument z istorii povsiakdennoho zhyttia Chernivetskoho derzhavnoho uchytelskoho instytutu (1948 r.): arkheohrafichnyi analiz [Document on the history of everyday life of the Chernivtsi State Teachers’ Institute (1948): archeographic analysis]. Youth and the market: a monthly scientific and pedagogical journal. No. 2(188). pp. 16–21. [in Ukrainian].

Teoretychna plutanyna v naukovykh zoshytakh [Theoretical confusion in scientific notebooks]. Soviet Ukraine. 1950. 5 April. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-14

Номер

Розділ

Статті