ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Вікторія Прилипко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.252855

Ключові слова:

правова компетентність, інформаційні комп’ютерні технології, електронна платформа Moodle, бакалаври інженерних спеціальностей, професійна підготовка

Анотація

Статтю присвячено висвітленню досвіду роботи з інформаційними комп’ютерними технологіями в освітньому процесі, які стають обов’язковим елементом системи професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти України та спрямовані на підвищення ефективності означеного процесу. У дослідженні акцентовано увагу на оптимізації навчальної взаємодії між викладачами та студентами за допомогою віртуальної електронної навчальної системи Moodle. Проаналізовано вітчизняний й закордонний досвід розробки окресленої проблеми. Зроблено узагальнення, що застосування дистанційної платформи Moodle у процесі фахової підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей під час опанування правових дисциплін підвищуватиме мотивацію студентів, забезпечуватиме різноманітність й оригінальність презентації матеріалу, сприятиме розвитку навичок самостійної та пошукової роботи студентів, а також їхніх творчих здібностей.

Біографія автора

Вікторія Прилипко

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук, факультет права, гуманітарних і соціальних наук, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Посилання

Baklanova, N. M. (2016). Formuvannia pravovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv [Formation of legal competence of future teachers]. Educational discourse, no.2(14), pp.115–124. [in Ukrainian].

Vatunskyi, A. A. (2020). Platforma LMS Moodle kak effektyvnoe sredstvo orhanyzatsyy informatsyonnoho obrazovatelnoho prostranstva dlia studentov kolledzha [LMS Moodle platform as an effective means of organizing information educational space for college students]. Pedagogical journal, vol. 10, pp.13–21. [in Russian].

Vysotskyi, L. A. (2011). Formyrovanye pravovoi kompetentnosty studentov kolledzha na osnove yntehratyvno-modulnykh tekhnolohyi obuchenyia [Formation of legal competence of college students on the basis of integrative-modular technologies in teaching]. Human and education, no. 4(29), pp.105–109. [in Russian].

Kyrkolup, O. V. (2015). Ispolzovanye platformi Moodle kak formy kontrolia pry obuchenyy frantsuzskomu yaziku v mahystrature [Using the Moodle Platform as a Form of Control in Teaching French in Master’s Degree]. Pedagogical experience: theory, methodology, practice, vol.1, pp.178–180. [in Russian].

Ovcharuk, O.V. (2009). Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: Zahalnoievropeiski pidkhody. [Competence approach in education: Pan-European approaches]. Information technologies and teaching aids, no.5, pp.1–14. [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 12 – Informatsiini tekhnolohii, spetsialnist 123 – Kompiuterna inzheneriia (2018). [Standard of high education in Ukraine: first (bachelor’s) level, knowledge 12 – Information technology, specialty 123 – Computer engineering]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/123-kompyuter.inzhener.bakalavr-1.pdf (Accessed 20 Dec.2021). [in Ukrainian].

Lima, J. M. (2021). Plateforme Moodle: Education par la mйdiation technologique. Revista Cientнfica Multidisciplinar Nъcleo do Conhecimento, 07, 17–37 [in Spanish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-14

Номер

Розділ

Статті