РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Олег Довгий
  • Марія Копчук-Кашецька

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.252920

Ключові слова:

творчі здібності, Університет обдарованої дитини, учні початкової школи, всебічний розвиток особистості, позашкільна освіта

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку творчих здібностей учнів початкової школи. Чинні освітні документи спрямовують на формування всебічно розвиненої особистості. Важливе місце в цьому процесі науковці, освітяни відводять проблемам творчого розвитку особистості молодшого школяра, оскільки саме в цьому віці закладається підґрунтя для формування дитини, відбувається процес розвитку її природних задатків, здібностей. Важливими чинниками розвитку творчих здібностей дитини є сім’я, шкільне середовище, довкілля тощо, педагогічною умовою – доцільне поєднання методів, форм, прийомів, спрямованих на забезпечення творчої діяльності, урахування різних аспектів цієї проблеми. Автори наголошують, що великі можливості розвитку творчих здібностей дітей мають заклади позашкільної освіти. У статті проаналізовано досвід Університету обдарованої дитини, що діє в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, який дає можливість розвиватися школярам у мовно-літературному логіко-математичному, фізично-оздоровлювальному, мистецькому, загальнотехнічному, соціальному, духовному, науково-дослідницькому та інших напрямах.

Біографії авторів

Олег Довгий

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Марія Копчук-Кашецька

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Посилання

Denysenko, V. V. (2014). Shliakhy vykorystannia suchasnykh tekhnolohii formuvannia tvorchoi osobystosti u pedahohichnomu protsesi pochatkovoi shkoly [Ways of using modern technologies for the formation of creative personality in the pedagogical process of primary school. Collection of scientific works Kherson State University. Pedagogical sciences. Pedagogical sciences. No. 65. pp. 188–193. [in Ukrainian].

Kontseptsiia pozashkilnoi osvity y vykhovannia (1996). [The concept of extracurricular education and upbringing]. Information collection of the Ministry of Education of Ukraine. No 7. p. 19. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola (2018). [New Ukrainian School]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Kulyk, N. (2016). Sformuvaty tvorchu osobystist i rozpovisty pro tse vsim: pozashkilna osvita [To form a creative personality and tell everyone about it: extracurricular education]. Education of Ukraine. 8 Feb. No. 5. pp. 10–11. [in Ukrainian].

Moliako,V. O. (2005). Tvorchyi potentsial liudyny yak psykholohichna problema [Creative potential of man as a psychological problem]. A gifted child. No. 4. pp. 2–9. [in Ukrainian].

Pro pozashkilnu osvitu : Zakon Ukrainy vid 22 chervnia 2000 r. № 1841-III [On extracurricular education: Law of Ukraine of June 22, 2000 № 1841-III]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 [in Ukrainian].

Tkachenko, L. I. (2014). Kreatyvnist i tvorchist: suchasnyi kontekst [Creativity and creativity: modern context]. Education and development of gifted personality. No. 9–10. pp. 32–35. [in Ukrainian].

Universytet obdarovanoi dytyny [University of Gifted Children]. Available at: https://kidsuniver.blogspot.com/search?updated-max=2018-06-13T13:29:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false. [in Ukrainian].

Chornous, V. (2012). Tvorchi zdibnosti osobystosti: vyznachennia, sutnist, struktura [Creative abilities of the individual: definition, essence, structure]. Problems of modern teacher training. No. 5. pp. 82–89. [in Ukrainian].

Bilavych, H. V., Iliichuk, L. V., Maliona, S. В., Savchuk, B. P., Dovgij, O. Ya., & Yaremchuk, O. Z. (2021). Innovative Teaching methods as a means of development of gifted personality (based on the experience of the activity of the “University of the gifted child” at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University). Medical education. No. 2. pp. 92–96. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-14

Номер

Розділ

Статті