МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Петро Коростель

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.252927

Ключові слова:

модель, організаційно-педагогічні умови, професійна підготовка, інтерактивні методи, комп’ютерна графіка

Анотація

У статті досліджено основні аспекти моделі організаційно-педагогічних умов навчання з комп’ютерної графіки. Представлено структуру, яка включає чотири блоки: цільовий; змістово-методологічний; організаційно-діяльнісний; діагностично-результативний. Сформовано організаційно-педагогічні умови: стимулювання мотивації студентів; формування високого рівня здатності до самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю; створення креативного простору; організація самостійної роботи у позааудиторний час. Встановлено практичне значення дослідження та з’ясовано перспективи подальших наукових розвідок, які пов’язані із запровадженням у ЗВО розроблених умов навчання.

Біографія автора

Петро Коростель

аспірант кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Посилання

Bashkir, O. I. (2018). Aktyvni y interaktyvni metody navchannia u vyshchii shkoli [Active and interactive teaching methods in higher education]. Pedagogy and psychology. Vol. 60. pp. 33–34. [in Ukrainian].

Bystrova, Yu. V. (2015). Innovatsiini metody navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy [Innovative teaching methods in higher education in Ukraine]. Law and innovation society. No.1(4). pp. 27–28. [in Ukrainian].

Verkhola, A. P. (1989). Didakticheskie osnovy optimizatsii protsessa obucheniya distsiplinam vuza [Didactic foundations for optimizing the learning process of university disciplines]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, p. 49. [in Russian].

Hrynko, V. O. (2019). Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii dlia formuvannia u maibutnikh uchyteliv umin ХХІ st. [The use of digital technologies for the formation of future teachers’ skills of the XXI century]. Youth & market. No.5. pp. 56–62. [in Ukrainian].

Dzhezhula, O. M. (2005). Aktualni problemy hrafichnoi pidhotovky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Actual problems of graphic training of students of higher educational establishments]. Vinnitsa, 280 p. [in Ukrainian].

Dzhedzhula, O. M. (2007). Systema hrafichnoi pidhotovky studentiv inzhenernykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [System of graphic training of students of engineering specialties of higher educational establishments]. Vinnitsa, 246 p. [in Ukrainian].

Zaichenko, I. V. (2008). Pedahohika: navchalnyi posibnyk 2-he vyd. [Pedagogy: textbook 2th ed.]. Kyiv, 528 p. [in Ukrainian].

Kozyar, M. M. (2009). Formuvannia hrafichnoi diialnosti studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv osvity zasobamy kompiuternykh tekhnolohii [Formation of graphic activity of students of higher technical educational establishments by means of computer technologies]. Rivne, 280 p. [in Ukrainian].

Kozyar, M. M. (2012). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii v protsesi hrafichnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnoi haluzi [Innovative pedagogical technologies in the process of graphic training of future specialists in the technical field]. Rivne, 320 p. [in Ukrainian].

Maksimyuk, S. P. (2009). Pedahohika: navchalnyi posibnyk [Pedagogy: textbook]. Kyiv, 670 p. [in Ukrainian].

Khomenko, S. V. (2013). Samostiina robota u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Independent work in the process of professional training of the future engineers-teachers]. Problems of engineering and pedagogical education. No.38–39. pp. 367–372. [in Ukrainian].

Tsvilyk, S. D., Garkushevsky, V. S. & Shimkova, I. V. (2019). Obhruntuvannia kompetentnisnoi hrafichnoi pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia ta tekhnolohii i vykladacha profesiinoi osvity zasobamy matrychnoho modeliuvannia [Substantiation of competence graphic training of a teacher of labor education and technologies and a teacher of vocational education by means of matrix modeling]. Modern information technologies and innovative methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems: Collection of scientific works. Vinnytsia, Vol.53. pp. 227–234. [in Ukrainian].

Shimkova, I. V., Tsvilyk, S. D. & Garkushevsky, V. S. (2020). STEAM-pidkhid yak zasib rozvytku tvorchykh zdibnostei u pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia ta tekhnolohii [STEAM approach as a means of developing creative abilities in the training of future teachers of labor training and technology]. Modern information technologies and innovative methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems: Collection of scientific works. Kyiv-Vinnytsia, Vol.56. pp. 162–173. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-14

Номер

Розділ

Статті