АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ У СФЕРІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Галина Стець
  • Світлана Кишакевич

DOI:

https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.253477

Ключові слова:

музично-педагогічна освіта, педагогічна майстерність, особистісно-орієнтований підхід, професійна підготовка, вчитель музичного мистецтва

Анотація

У статті висвітлено й охарактеризовано актуальні питання підготовки майбутніх вчителів-музикантів до педагогічної діяльності. На основі аналізу наукових праць українських вчених-педагогів доведено, що проблеми підготовки вчителя музичного мистецтва безпосередньо пов’язані зі стратегією розвитку музично-педагогічної освіти та впливають на інноваційні перетворення її змісту.

Зазначено, що ключовою проблемою забезпечення якісної музично-педагогічної освіти є питання формування педагогічної майстерності, компетентності та мобільності майбутнього вчителя-музиканта, що виявляється у здатності свідомо перебудовувати свою діяльність відповідно до запитів суспільства у сфері освітніх послуг.

Біографії авторів

Галина Стець

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Світлана Кишакевич

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Horbenko, S.S. (2010). Navchalno-naukova diialnist studentiv z “Metodyky muzychnoho vykhovannia” : navchalno-metodychnyi posibnyk [Educational and scientific activity of students on “Methods of music education” : educational and methodical manual]. Kyiv, 180 p. [in Ukrainian].

Kartashova, Zh.Iu. & Kuziv, M.V. (2021). Kompetentnisno oriientovanyi pidkhid do pidhotovky vchytelia muzychnoho mystetstva : problemy teorii ta praktyky [Competence-oriented approach to music teacher training: problems of theory and practice]. Innovative pedagogy. Vol. 38. pp. 144–147. [in Ukrainian].

Padalka, H.M. (2000). Aktualni problemy profesiinoi pidhotovky vchytelia muzyky [Current problems of music teacher training]. Scientific Journal. Series 14. Theory and methods of art education. Kyiv. Vol. 1 pp. 9–20. [in Ukrainian].

Pliachenko, T.M. (2011). Pedahohichni zasady pidhotovky maibutnoho vchytelia muzyky do roboty z uchnivskymy muzychno-instrumentalnymy kolektyvamy [Pedagogical principles of preparing future music teachers to work with student music and instrumental groups]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv, 36 p. [in Ukrainian].

Rostovskyi, O.Ia. (2008). Muzychna pedahohika. Navchalni prohramy, metodychni rekomendatsii ta materialy : navchalnyi posibnyk [Music pedagogy. Curricula, guidelines and materials: a textbook]. Nizhyn, 191 p. [in Ukrainian].

Rostovskyi, O.Ia. Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv muzyky: problemy i perspektyvy [Professional training of future music teachers: problems and prospects]. Available at: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/Rostovskyi (Accessed 09 Feb. 2022). [in Ukrainian].

Rudnytska, O.P. (1998). Muzyka i kultura osobystosti : problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity : navchalnyi posibnyk [Music and culture of personality: problems of modern pedagogical education: a textbook]. Kyiv, 248 p. [in Ukrainian].

Stets, H.V. (2017). Struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva [The structure of professional competence of the future teacher of music art]. Youth and market: a monthly scientific and pedagogical journal. No. 7 (150). pp. 20–25. [in Ukrainian].

Toporivska, Ya.V. (2010). Metodychni aspekty pidhotovky pedahohiv-muzykantiv do vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Methodological aspects of training music teachers to use computer technology in their professional activities]. Youth and market: a monthly scientific and pedagogical journal. No. 5 (64). pp. 97–101. [in Ukrainian].

Shcherbak, I.V. (2018). Pidhotovka vchytelia muzychnoho mystetstva do hromadianskoho vykhovannia : navchalno-metodychnyi posibnyk [Preparing a music teacher for civic education: a textbook]. Mykolaiv, 200 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-04

Номер

Розділ

Статті